Ajutor Minimis


Hotăr rea de Guvern privind aprobarea schemei „ Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate n perioada martie mai 2020 asupra sectorului apicol“ a fost publicată n Monitorul Oficial nr 0792 din 2020Lista beneficiarilor de minimis tomate anul 2019 pag 1 Lista beneficiarilor de minimis tomate anul 2019 pag 2 Ane xa I – Cerere pentru ajutor de minimis n sectorul apicol HG 9 2018 Privind aprobarea schemei – Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si sau Mangalita in vederea producerii carnii de porcCererea pentru acordare ajutor de minimis , care va fi nsoțită de declarație pe proprie răspundere ncheiată n formă autentică notarială a reprezentantului legal al societății privind ajutoarele de minimis primite n anul fiscal n curs 2018 și n cei doi ani fiscali anteriori 2016, 2017 , fie din surse ale statului, fienu constituie, n mod normal, ajutoare la export 10 Perioada de trei ani care urmează să fie luată n considerare n sensul prezentului regulament ar trebui evaluată n mod constant, astfel nc t, atunci c nd se acordă un nou ajutor de minimis , să se ia n considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate n cursulajutor de minimis , Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului 3 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus n aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr 175, publicat n Monitorul Oficial al Rom nieiajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80 000 euro, dar mai mică sau egală cu 100 000 euro pentru crearea a cel puțin 5 locuri de muncă Pentru cea de a treia și ultima etapă, este prevăzută asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri n …5 — 1 n sensul prezentei scheme de ajutor de minimis , următorii termeni se definesc astfel a ajutor utilizat abuziv— ajutorul utilizat de beneficiarul ajutorului de minimis fără respectarea condițiilor de acordare b beneficiarul ajutoruluide minimis — ntreprinderea care primește ajutor n cadrul schemei, n baza unuiAlocarea ajutorului de minimis provine din finanțarea Fondului Social European n procent de 85 și din contribuția națională n procent de 15 1 4 Valoarea sprijinului financiar Valoarea ajutorului de minimis acordat iin cadrul proiectului ”Atelierul de …Ministerul Agriculturii face un demers concret pentru a determina fermierii sa se asocieze da un ajutor de minimis de 5 000 de euro pentru achizitia de tancuri de racire a laptelui, insa doar pentru asociatiile de producatori Dupa eliminarea cotelor de lapte din 2015, se anunta vremuri grele pentru fermierii romaniAutoritățile publice locale beneficiari țin evidența specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informații privind forma2 Solicitantul declară că prin cumulul ajutoarelor de minimis prevăzute la punctul 2 1 cu cele acordate n cadrul prezentei scheme nu se depăşeste suma de 200 000 Euro solicitant, respectiv 100 000 Euro pentru activităţi din sectorul transportului rutier In situatia in care ajutorul de minimis a fost acordat in lei, echivalentul n euro a valorii ajutorului de3 Art 6 1 Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art 3 alin 6 din Regulamentul de minimis n sectorul agricol 2 Valoarea sprijinului financiar reprezent nd ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este echivalentul n lei a 3000 euro beneficiar an, pentru schema prevăzută la art 4Oug 10 2017 – Startup Nation Romania – Ajutor minimis OUG 10 2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii Ordonanta de urgenta nr 10 2017 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr 79 din 30 ianuarie 2017 In scopul crearii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltareSprijinul financiar de ajutor in minimis acordat beneficiarilor are o valoare totala de 1200 euro hectar Acesta se plateste in lei la curs de schimb de 4, 9475, lucru stabilit de Banca Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2022, conformListare comunicate de la Fundatia Euromonitor pentru Excelenta anunta castigatorii BURSELOR EUROPENE JTI PENTRU JURNALISTI – EDITIA 2012 2013 la Ghid introductiv pentru optimizarea ecologica a sistemelor complexe de tip acoperis verde intensiv pentru gradina Comunicate scaune pentru frizerie premium Vezi toate comunicatele despre scaune pentru …ART 2 Acordarea ajutorului de minimis individual se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate n Regulamentul UE nr 1407 2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimisHG 897 2012 privind schema Ajutoare de minimis pentru compensarea efectului fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011 2012 asupra culturilor agricole care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal Hotarare nr 897 2012, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr 639 din 7 septembrie 2012Art 3 Declaratia pe propria raspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis este parte integranta din declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de participare la actiuni din Programul de promovare a exportului, prezentata in anexa nr 4, care face parte integranta dinCultivatorii de tomate n spații protejate vor beneficia și n 2018 de schema de ajutor de minimis prevăzută pentru acest sector n Programul de Guvernare Documentul a fost publicat n Monitorul Oficial 7 Iunie 2017 Start Up Nation Rom nia programul ncepe pe 15 iunie, la ora 10 00Ajutor de minimis Vezi documentul Program lucru cu publicul Registraturărestituirea ntregii valori a ajutorului de minimis primit in situatia nerespectarii conditiilor de acordare a ajutorului , inclusiv dob nda aferentă C Obligațiile cu caracter specific aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis , n funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acestaMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Unitatea de Implementare a Schemelor de Ajutor de Stat 2 activitate, cu excepţia celor prevăzute n art 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr 1998 2006 n aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului pentru ajutoarele de minimis , pentru a se ridica la nivelul standardelor europeneajutor de minimis , Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului 3 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus n aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr 175, publicat n Monitorul Oficial al Rom nieiMinimis albine 2020 Listă program usturoi 2020 S a afișat lista beneficiarilor conform Hotăr rii nr 248 2020 privind aprobarea schemei „ Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate n spații protejate” pentru anul 2020 Anexa nr 1 – Cerere pentru ajutor de minimis n sectorul apicolConsiliul Concurenţei anunţă prelungirea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante p nă la data de 07 aprilie 2022, orele 16 00 Consiliul Concurenței a semnalat ngrijorarea concurențială n privința proiectului hotăr rii ANRE privind aprobarea platformei de tranzacționare a gazelor naturaleANEXA nr 1 SCHEMA quot AJUTOR DE MINIMIS pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha quot CAPITOLUL I Prevederi generale Art 1 Schema Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentruValoarea ajutorului de minimis suprafață este astfel distribuită a 2600 euro ha, dar nu mai puțin de minimum 0, 5 ha pentru busuioc b 3400 euro ha, dar nu mai puțin de minimum 0, 5 ha pentru cimbru c 100 euro ha pentru coriandru d 200 euro ha pentru fenicul e …ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40 000 de euro – minim 2 locuri de muncă create ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40 000 de euro dar mai mică sau egală cu 60 000 de euro – minim 3 locuri de muncă create ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60 000 de euro dar mai mică sau egală cuSchema de ajutoare de minimis pentru IMM uri a fost suplimentată M A S Vineri, 23 August 2013 03 00 Publicat n Economie Evaluaţi acest articol suplimentarea cu 100 de milioane de lei a schemei privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de către ntreprinderile mici şi mijlocii IMMAlocarea ajutorului de minimis provine din finanțarea Fondului Social European n procent de 85 și din contribuția națională n procent de 15 1 4 Valoarea sprijinului financiar Valoarea ajutorului de minimis acordat iin cadrul proiectului ”Atelierul de …Autoritățile publice locale beneficiari țin evidența specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informații privind formaSchema de ajutor de stat Schema de ajutor de minimis Innotech Student POCU 2014 2020, AP6, OS 6 13 Cod SMIS 140550 Contract de finanţare 31848 23 12 2022 Anexa 1 Formular de nregistrare individuală a participanților la operațiunile …2 Solicitantul declară că prin cumulul ajutoarelor de minimis prevăzute la punctul 2 1 cu cele acordate n cadrul prezentei scheme nu se depăşeste suma de 200 000 Euro solicitant, respectiv 100 000 Euro pentru activităţi din sectorul transportului rutier In situatia in care ajutorul de minimis a fost acordat in lei, echivalentul n euro a valorii ajutorului deCopyright 2018 All Rights ReservedNu am mai beneficiat de ajutor de minimis in ultimii 3 ani consecutivi, ajutor care, cumulat cu prezenta schema de minimis , nu depaseste echivalentul in lei a €200 000 €100 000 n cazul ntreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri n contul terților sau contra cost conform Regulamentului UE nr 1407 2013 din 18 12SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS Rom nia Start Up Plus Dispoziții generale Art 1 Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Rom nia Start Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014 2020 POCU 2014 2020 , Axa prioritară 3 „ Locuri de muncă pentru toţi ”, Obiectivul specific 3 7Magazine şi preţuri sacuri de dormit Sir Joseph Minimis 320 200 cm Culoarea negru 1 026, 00 RON Minimis 320 200 cm Culoarea negruinformarea beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la orice modificare aferentă implementării proiectului, care poate avea consecințe directe asupra activității beneficiarului ajutorului de minimis și realizării n bune condiții a obligațiilor asumate prin planul de …Schemă de ajutor de minimis 40 euro pentru fiecare turist străin care a achiziţionat şi plătit un sejur turistic de cel puţin 4 nopţi de cazare n Rom nia Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a supus dezbaterii publice proiectulSustinerea si motivarea antreprenorilor responsabili si talentati Procedura operationala stabilire ajutor de minimisrestituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dob nzii aferente, n situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului C Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis , n funcție de tipurile de măsuri de ocupare implementate de acesta 1Listare comunicate de la Fundatia Euromonitor pentru Excelenta anunta castigatorii BURSELOR EUROPENE JTI PENTRU JURNALISTI – EDITIA 2012 2013 la Ghid introductiv pentru optimizarea ecologica a sistemelor complexe de tip acoperis verde intensiv pentru gradina Comunicate scaune pentru frizerie premium Vezi toate comunicatele despre scaune pentru …Schema de ajutor de minimis se aplica programelor de promovare care se depun dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, pana la data de 15 octombrie 2018, in limita bugetului alocat Beneficiarii sprijinului financiar sunt producatorii din sectorul vitivinicol care promoveaza vinuri in tari terte, prin intermediul programelor de promovareAjutor de minimis de minimum 85 000 euro și maximum 100 000 euro – minimum 5 locuri de muncă create Notă cursul RON EUR avut n vedere pentru acordarea ajutorului de minimis este de 4, 6238 RON EUR cursul Infoeuro la data …Schema de ajutor de minimis prevăzută n cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă Termen depunere proiecte Consultare publica Numar estimat de beneficiari Pentru perioada 2022 2027 se estimeazăAjutor de minimis pentru construirea unor centre private rezidenţiale de „4 stele”, pentru v rstnici mai 24, 2019 SOCIAL Veste bună pentru cultivatorii de usturoi Vor beneficia de sprijin ncep nd din acest an feb 28, 2019beneficiari ajutor de minimis ajutoare de minimis – tomate ajutoare de minimis – usturoi ajutoare minimis – albine ajutoare de minimis – l nĂ ajutoare de minimis – porci lista beneficiari ajutor minimis 1 tomate 2 usturoi 3 albine 4 l nĂ 5 porci program angajare tineri exploatarea pajiȘtilor legea 34Lista beneficiarilor de minimis tomate anul 2019 pag 1 Lista beneficiarilor de minimis tomate anul 2019 pag 2 Ane xa I – Cerere pentru ajutor de minimis n sectorul apicol HG 9 2018 Privind aprobarea schemei – Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si sau Mangalita in vederea producerii carnii de porcnu constituie, n mod normal, ajutoare la export 10 Perioada de trei ani care urmează să fie luată n considerare n sensul prezentului regulament ar trebui evaluată n mod constant, astfel nc t, atunci c nd se acordă un nou ajutor de minimis , să se ia n considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate n cursulajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80 000 euro, dar mai mică sau egală cu 100 000 euro pentru crearea a cel puțin 5 locuri de muncă Pentru cea de a treia și ultima etapă, este prevăzută asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri n …ajutor de minimis , Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului 3 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus n aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr 175, publicat n Monitorul Oficial al Rom nieiAlocarea ajutorului de minimis provine din finanțarea Fondului Social European n procent de 85 și din contribuția națională n procent de 15 1 4 Valoarea sprijinului financiar Valoarea ajutorului de minimis acordat iin cadrul proiectului ”Atelierul de …Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent Obiectivul prezentei Scheme l reprezintă susținerea beneficiarilor prevăzuți n prezenta Schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răsp ndirea virusului SARS CoV 2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării deAutoritățile publice locale beneficiari țin evidența specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informații privind forma2 Solicitantul declară că prin cumulul ajutoarelor de minimis prevăzute la punctul 2 1 cu cele acordate n cadrul prezentei scheme nu se depăşeste suma de 200 000 Euro solicitant, respectiv 100 000 Euro pentru activităţi din sectorul transportului rutier In situatia in care ajutorul de minimis a fost acordat in lei, echivalentul n euro a valorii ajutorului deLista beneficiarilor ajutorului de minimis pentru sectorul apicol 2020 CENTRALIZATOR 2020 minimis albine xls CENTRALIZATOR 2020 minimis albine xls File Options12 Iulie 2018 Guvernul aloca un ajutor financiar pentru crescatorii de porci de 4, 6 milioane de lei Guvernul a aprobat joi o schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si Mangalita in …quot Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate n spaţii protejate quot pentru anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare, Hotăr rii Guvernului nr 705 2019 privind aprobarea schemei quot Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate nA Obiectivul m surii de ajutor de minimis justificarea acesteia Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri MECRMA instituite patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de ncurajare si de stimulare a nfiint rii 9i dezvolt rii ntreprinderilor mici mijlocii, finantat de la bugetul de stat, pentruCuantumul ajutorului acordat euro TOTAL AJUTOR DE MINIMIS PRIMIT Prezenta declarație este elaborată n conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr 1407 2013 al omisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de …A fost aprobat ajutorul de minimis pentru susţinerea crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi sau Mangaliţa, pentru perioada 2020 2022 n ședința Guvernului din data de 07 aprilie 2022 a fost adoptată Hotăr rea pentru completarea art 7 din HG nr 365 2020 privind aprobarea schemei „ Ajutor de minimis pentruListare comunicate de la Fundatia Euromonitor pentru Excelenta anunta castigatorii BURSELOR EUROPENE JTI PENTRU JURNALISTI – EDITIA 2012 2013 la Ghid introductiv pentru optimizarea ecologica a sistemelor complexe de tip acoperis verde intensiv pentru gradina Comunicate scaune pentru frizerie premium Vezi toate comunicatele despre scaune pentru …Procedura instituie o schemă de ajutor de minimis Acordarea ajutoarelor de minimis n cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de reglementările europene Schema de minimis se aplică pe ntregul teritoriu al Rom niei, n toate cele opt regiuni de dezvoltareSe consideră ajutor necuvenit sumele ncasate prin nscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis n apicultură Sumele reprezent nd ajutor necuvenit se recuperează de la …
6 | 133 | 141 | 15 | 189
xw |
go-van.pl ess