Vgz Inkoopbeleid


Zorgverzekeraar VGZ hanteert een nieuw inkoopbeleid voor 2020 Het duurzaam betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg is daarbij het hoofddoel Binnen de diagnostiek ziet VGZ mogelijkheden om het landschap doelmatiger en kwalitatief beter in te richtenInkoopadvies en Optimalisatie van Toeleveringsketens Vijfentwintig jaar kennis en ervaring Neem contact op voor meer informatie Bij inkoopprincipe bent u …5 Hoofdlijnen inkoopbeleid zorgverzekeraars in 2019 36 5 1 CZ 36 5 2 Menzis 37 5 3 VGZ 37 5 4 Zilveren Kruis 38 5 5 Zorg en Zekerheid 38 6 Conclusies en aanbevelingen 40 6 1 Conclusies 40 6 2 Aanbevelingen 42 7 Bijlagen 45 7 1 Ge nterviewden 45 7 2 Deelnemers focusgroep 45Veel verzekerringen hanteren een selectief inkoopbeleid , zoals CZ, Menzis, VGZ incl haar labels , De Friesland, Univ , Salland, IZA, Aevitae, Caresq, ENO, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis Dit betekent dat zij uitsluitend zorg voor claudicatio intermittens inkopen bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeutenRegistratie vluchtelingen De gemeente Zwijndrecht wil Oekra ense vluchtelingen die in Zwijndrecht verblijven graag registeren Zo moet er een beter beeld ontstaan van hoeveel mensen in nood er in onze gemeente zijn en op welke manieren zij het beste geholpen kunnen wordenBij het Informatiecentrum van het NIP komen dagelijks veel vragen binnen, waaronder over het zorgstelsel Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest voorkomende vragen Kijkt u dus, voordat u contact opneemt, of uw vraag er bij staat Is dit niet het geval of blijft uw vraag onvoldoende beantwoord Neem dan gerust contact …De offici le website van de gemeente s Hertogenbosch met informatie over dienstverlening en het bestuurCollectieve ziektekostenverzekeringen Collectief voordeel ziektekostenverzekering via AccentScholengroep Als werkgever heeft AccentScholengroep een collectief contract afgesloten met VGZ Meer informatie over de VGZ zorgverzekering is te vinden op www vgz nl Het collectiviteitsnummer van Accent 87710879Dit betekent dat u in het nieuwe jaar voor bepaalde basiszorg de eerste € 385, aan kosten zelf betaalt U kunt in 2022 het eigen risico vrijwillig verhogen tot en met maximaal € 885, 3 De zorgtoeslag in 2022 stijgt De zorgtoeslag in 2022 stijgt met € 48, zonder toeslagpartner en € 60, met toeslagpartnerTussentijdse aanpassingen van het inkoopbeleid en de inkoopprocedure VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorginkoopbeleid en zorginkoopprocedure tussentijds aan te passen indien omstandigheden waaronder, maar niet uitsluitend, wijzigingen in wet en of regelgeving daar naar het oordeel van VGZ aanleiding toe gevenOns inkoopbeleid voor 2022 beschrijft hoe we onze leden, samen met zorgprofessionals, de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben We lieten ons daarbij inspireren door idee n van3 Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling Selectieve inkoop en regiovisie Selectieve inkoop en startende centra, ZBC s en Belgische ziekenhuizen Algemeen kader selectief inkoopbeleid Categorie indeling selectief inkoopbeleid Vertaling naar selectief inkoopbeleid Infectiechirurgie bij orthopedische revisieoperaties 6 2 Infectiechirurgie …Icoonproject De Nieuwe Sint Jacob ouderen een gezond en passend thuis Achmea opent vandaag feestelijk het nieuwe woon zorg complex De Nieuwe Sint Jacob, in aanwezigheid van toekomstige bewoners en samenwerkende partners Het complex, direct tegenover dierentuin Artis, telt 305 appartementen en 20 stadswoningenVGZ , waar wij mee samenwerken, is altijd open over wat er met uw zorgpremie gebeurt en heeft bovendien geen winstoogmerk Benieuwd naar hoe we tot de zorgpremie van 2022 gekomen zijn De UC Zorgverzekering is een zorgverzekering van VGZ Voor een uitleg over hoe de premie is opgebouwd, verwijzen we u daarom naar VGZBij VGZ is opgenomen in het reguliere zorginkoop beleid dat het werken met de drie zorgprogramma’s rug, nek en schouder van Zorg1 betekent dat je als praktijk een intensief overeenkomst krijgt Zilveren Kruis heeft het werken met zorgprogramma’s van Zorg1 ook opgenomen in het reguliere inkoopbeleid waarbij zij de module verdiepen enDaarnaast ben je lid van het multidisciplinaire team intramurale farmacie Je werkt samen met collega’s van Medisch Advies, beleid, innovatie, business intelligence, financi n en controles om het inkoopbeleid , innovatie en projecten vorm te geven en te implementeren Je legt verder intern verantwoording af over de behaalde inkoopresultatenRalph Tak Advocaat Gezondheidszorg Ralph Tak Ralph is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is bestuursrechtelijk gespecialiseerd Ralph houdt zich onder meer bezig met conflicten op het gebied van toezicht en handhaving Daarnaast adviseert hij en procedeert hij voor zorgaanbieders actief binnen het sociaal domein Wmo en jeugdzorgOffici le site van de gemeente Tiel D plek voor inwoners en ondernemers voor informatie van de gemeente Eenvoudig, duidelijk en snelOnder meer met een scherp inkoopbeleid , door het stimuleren van zorg op afstand en met de implementatie van meer persoonsgerichte zorg Regiobeelden nemen een belangrijke plek in ons totale zorgbeleid in Met co makership werken we samen met partijen uit het zorgveld in duurzame coalities aan het innoveren van zorgprocessenDaarnaast ben je lid van het multidisciplinaire team intramurale farmacie Je werkt samen met collega’s van Medisch Advies, beleid, innovatie, business intelligence, financi n en controles om het inkoopbeleid , innovatie en projecten vorm te geven en te implementeren Je legt verder intern verantwoording af over de behaalde inkoopresultatenVECOZO is h t communicatiepunt voor de zorg Wij bieden een veilige, betrouwbare digitale omgeving waarin ketenpartijen gegevens kunnen uitwisselenPrincipe Polis, de basisverzekering van Pro Life, heeft extra aandacht voor christelijke kraamzorg, verpleging en palliatieve zorgverleningCo peratie VGZ 20, 845 followers on LinkedIn Voorop in gezondheid en zorg Voor iedereen Co peratie VGZ is n van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland Via merken als VGZ en IZA willen we onze ruim 4, 2 miljoen verzekerden de beste zorg bieden, tegen de beste prijs Met zo n 2500 mensen vormen we een enthousiaste, informele en jonge …VGZ UA • Postbus 5040 De mutaties worden getoetst aan ons inkoopbeleid Uiterlijk 15 juni 2017 zullen wij een definitieve terugkoppeling aan apotheekhoudenden en vertegenwoordigingspartijen geven De uitvraag heeft betrekking op de vertegenwoordiging van de apotheekhoudenden voor deVGZ geeft aan dat er op dit moment dus nog geen lagere zorgkosten worden gerealiseerd Met een juiste vertaling van de afspraken naar de contracten met de tweede lijn verwacht VGZ op termijn zorgkosten te kunnen besparen Daarbij hebben zij ook aangegeven conform VGZ inkoopbeleid 2020 2022 financi leVGZ vergelijkt jaarlijks de prestaties van alle apothekers aan de hand van verschillende indicatoren Het uitvoeren van het preferentiebeleid is n van de mede dankzij het inkoopbeleid vanuit verzekeraars Sinds 2015 is er grofweg een miljard euro op dit financi le kader bespaard Echter, welk deel van de besparing te relateren is aanDe beroepsgroep V amp VN AZ wordt in 2020 erkend door 1 VGZ Univ , IZZ, IZA, Zekur nl, UMC, United Consumers, VGZ 2 Menzis Ander zorg, HEMA, PMA MenzisChat met ons Direct met een Anderzorg medewerker praten Start een chatgesprek Rechts onderaan dit scherm zie je of er een medewerker beschikbaar is Tip Vul direct je geboortedatum en verzekerdennummer in We kunnen je dan beter helpen Je vindt jouw verzekerdennummer op de zorgpolis in Mijn Anderzorg of in de appVGZ heeft het initiatief genomen om met een gemandateerde afvaardiging van regionale samenwerkingsverbanden in gesprek te gaan over het inkoopbeleid 2022 Dat heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit inkoopbeleid en de contracten Bij het maken van resultaatafspraken op het gebied van ketenzorg heeft VGZ een opslag van 4 op hetVGZ en de aan deze zorgverzekeraar verbonden merken IZA, UMC en Univ Zorg krijgen elk een boete van € 25 000 van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa De zorgverzekeraars hebben wijzigingen in het inkoopbeleid en in de procedure van zorginkoop niet volgens de regels bekendgemaaktVacatures Sales executive IT in Heilig Landstichting Werk zoeken binnen 452 000 actuele jobs Snel amp eenvoudig Beste werkgevers in Heilig Landstichting Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan Competitief salaris Vacature alert Werk vinden Sales executive IT is makkelijkVacatures Architect IT in Ubbergen Werk zoeken binnen 399 000 actuele jobs Snel amp eenvoudig Beste werkgevers in Ubbergen Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan Competitief salaris Vacature alert Werk vinden Architect IT is makkelijkCZ 20, 267 followers on LinkedIn CZ Zorg die verder gaat Met betrokkenheid en daadkracht zet CZ zich in voor haar verzekerden En daarmee ook voor de zorg van de rest van Nederland Kansen voor verbetering en vernieuwing pakken we met beide handen aanZilveren Kruis 20, 008 followers on LinkedIn Gezond Ondernemen verander de omgeving dan verandert de mens Elke dag toegang tot de beste zorg voor een betaalbare premie Daar streeft Zilveren Kruis naar bij het inkopen van zorg Maar dat niet alleen1 033 beschikbare Strategisch recruiter Vacatures in Veenendaal Vacat, d zoekmachine met alle vacatures van meer dan 100 000 werkgeversZorg1 515 followers on LinkedIn De samenleving verandert en stelt nieuwe eisen aan de zorg Onze missie is fysiotherapie toekomstbestendig maken Zorg1 stimuleert de ontwikkeling en innovatie in de zorg, door het ontwikkelingen en aanbieden van complete en gecontracteerde zorgprogramma’s Hiermee stappen we af van een vergoeding per behandeling maar gaan we …Benchmark inkoopbeleid zorgkantoren Uitgangspunt van de regering is dat het gecontracteerde zorgaanbod van goede kwaliteit is, cli nttevredenheid voorop staat en dat doelmatig wordt ingekocht Indien veel cli nten in een regio voor een pgb kiezen kan dat maar dit hoeft niet een signaal zijn dat het zorgkantoor bij zijn inkoopbeleidVGZ vergelijkt jaarlijks de prestaties van alle apothekers aan de hand van verschillende indicatoren Het uitvoeren van het preferentiebeleid is n van de mede dankzij het inkoopbeleid vanuit verzekeraars Sinds 2015 is er grofweg een miljard euro op dit financi le kader bespaard Echter, welk deel van de besparing te relateren is aanVGZ kiest na overleg met diabetespati nt voor biosimilar rekenkamer‘ wordt aangegeven dat na patentafloop de introductie van generieke geneesmiddelen en biosimilars en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars hebben geleid tot een onderschrijding van de Zvw uitgaven geneesmiddelen in 2013 van € 1 239 miljoen Geld dat deels zou kunnenRalph Tak Advocaat Gezondheidszorg Ralph Tak Ralph is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is bestuursrechtelijk gespecialiseerd Ralph houdt zich onder meer bezig met conflicten op het gebied van toezicht en handhaving Daarnaast adviseert hij en procedeert hij voor zorgaanbieders actief binnen het sociaal domein Wmo en jeugdzorgDe Autoriteit Financi le Markten AFM houdt toezicht op de financi le markten op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties en verslaggeving Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financi le marktenSignificant Synergy deelt regelmatig interessante jurisprudentie op het gebied van aanbesteden Deze keer een casus over stroomlijning van een interview tijdens een aanbesteding Wat is er gebeurd Een aanbestedende dienst is een Europese openbare aanbestedingsprocedure gestart voor de aanschaf van middelgrote en grote veegwagens In het programma van eisen is …Dit is de home page van de Sociale Verzekeringsbank SVB Hier vindt u alle regelingen die de SVB uitvoert U kunt ook naar uw persoonlijke omgeving En uw zaken regelen met DigiDUBO opgave Met een goede voorbereiding doe je sneller opgave In de voorbereiding bepaal je wie de UBO s van je organisatie zijn En je vindt er welke documenten je nodig hebt in de opgaveDe grootste sportwinkel van Nederland Decathlon is de grootste sportwinkel van Nederland Met een breed assortiment aan scherp geprijsde sportkleding, sportschoenen voetbalschoenen, hardloopschoenen etc en andere sportartikelen maken wij sporten toegankelijk voor iedereen Onze artikelen ontwerpen en produceren wij zelf hierdoor kunnen we onze prijzen …overeenkomst conform het door cVGZ gepubliceerde inkoopbeleid Zo ja, stuur dan de meest recente versie van de door cVGZ aan u verstrekte spiegelinformatie mee Indien u niet in het bezit bent van de spiegelinformatie van uw praktijk kunt u deze opvragen via zorginkoop paramedisch VGZ nl 4 PREM pati ntervaringsonderzoek AlgemeenDat is onze ambitie voor 2030 Samen met anderen willen we ervoor zorgen dat er binnen 10 jaar een 100 duurzaam drinkwatersysteem staat, met een positieve impact op mens en natuur Die ambitie betekent een enorme omwenteling in ons denken Maar wij geloven dat het kanVGZ in hoger beroep tegen tussenvonnis lijmrestverwijderaars Eind 2018 oordeelde de rechtbank in Arnhem in een tussenvonnis dat lijmrestverwijderaars Lees verder Menzis hoeft het inkoopbeleid voor stomamateriaal niet aan te passen Dat is …Chat met ons Direct met een Anderzorg medewerker praten Start een chatgesprek Rechts onderaan dit scherm zie je of er een medewerker beschikbaar is Tip Vul direct je geboortedatum en verzekerdennummer in We kunnen je dan beter helpen Je vindt jouw verzekerdennummer op de zorgpolis in Mijn Anderzorg of in de appHet laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst amp cultuur door TrouwBelastingdienst wil af van zzp ’ers in zorg De Belastingdienst verstrekt sinds begin dit jaar geen zelfstandigenverklaringen meer aan zelfstandigen zonder personeel in de zorg Dat stellen ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen Volgens de twee partijen brengt de Belastingdienst daarmee het werk van 80 duizend zzp’ers in de zorg in gevaarDatum publicatie Organisatie Vergaderjaar Dossier en ondernummer 03 11 2011 Tweede Kamer der Staten Generaal 2011 2012 33000 XVI nr 14quot Meer aandacht voor elkaar quot Beleidsplan ondersteuning en zorg 2015 2016, Wmo en Jeugd Wetstechnische informatieOpening Voorzitter Arib Aanwezig zijn 131 leden der Kamer, te weten Van Aalst, Aartsen, Agema, Alkaya, Amhaouch, Arib, Asscher, Azarkan, Baudet, Beckerman, BelhajInkoopbeleid diagnostiek en trombosezorg VGZ Door Manon van Leeuwen VGZ heeft haar inkoopbeleid gepubliceerd en daar is vanuit het Meander ongerust op gereageerd Daardoor zijn er bij ons weer veel reacties van huisartsen binnen gekomen Wij hebben VGZ om opheldering gevraagd, maar nog geen reactie ontvangenbusiness and industrial Business models for an open Personal Health Record platformCZ 20, 284 followers on LinkedIn CZ Zorg die verder gaat Met betrokkenheid en daadkracht zet CZ zich in voor haar verzekerden En daarmee ook voor de zorg van de rest van Nederland Kansen voor verbetering en vernieuwing pakken we met beide handen aanCo peratie VGZ 20, 845 followers on LinkedIn Voorop in gezondheid en zorg Voor iedereen Co peratie VGZ is n van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland Via merken als VGZ en IZA willen we onze ruim 4, 2 miljoen verzekerden de beste zorg bieden, tegen de beste prijs Met zo n 2500 mensen vormen we een enthousiaste, informele en jonge …inkoopbeleid Hans van Pag e Voorzitter GAIN Weleens geprobeerd om op een verjaardagfeestje uit te leggen hoe het Hoorprotocol tot stand is gekomen, hoe het werkt en waarom dat onding aanvankelijk zo breed werd geaccepteerd mei 2016 De Audiciens het vakblad dat ons versterkt 33Inloggen DigiD staat voor Digitale Identiteit het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifi ren U kunt zelf uw DigiD aanvragen op https www digid nl Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht Bij Noordwest kunt u inloggen met uw DigiDJaarverslag 2016 IFUD of Human Rights Martin Schulz The President of the European Parliament INLEIDING Het onderwijssysteem en de mainstream media zijn uitgegroeid tot de meest bewuste middelen van vakkundig gebruik van de instrumenten van propaganda De samenleving 80 leest of kijkt alleen wat afkomstig is van de erkende autoriteit, en niet van …Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full time eenheden Toelichting De daling in FTE s wordt veroorzaakt door de splitsing van Stichting Dimence Groep en de per 2014 nieuw opgerichte Stichting Dimence Per FTE komen de gemiddelde personeelskosten op € 62 840 per 2014 ten opzichte van € 63 657 in 2013Eno Zorgverzekeraar 3, 087 followers on LinkedIn Opgericht in 1860, heeft Eno al meer dan 150 jaar aandacht voor mensen en hun gezondheid Onze droom is om bekend te staan als een kleine verzekeraar die een grootse bijdrage levert aan het betaalbaar houden van de zorg De merken Salland Zorgerzekeringen, Salland ZorgDirect, HollandZorg en Energiek zijn onderdeel …zinnige zorg vgz zinnige zorg vgz Keyword Research People who searched zinnige zorg vgz also searchedVGZ heeft het initiatief genomen om met een gemandateerde afvaardiging van regionale samenwerkingsverbanden in gesprek te gaan over het inkoopbeleid 2022 Dat heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit inkoopbeleid en de contracten Bij het maken van resultaatafspraken op het gebied van ketenzorg heeft VGZ een opslag van 4 op hetVacatures Sales executive IT in Heilig Landstichting Werk zoeken binnen 452 000 actuele jobs Snel amp eenvoudig Beste werkgevers in Heilig Landstichting Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan Competitief salaris Vacature alert Werk vinden Sales executive IT is makkelijkVacatures Architect IT in Ubbergen Werk zoeken binnen 399 000 actuele jobs Snel amp eenvoudig Beste werkgevers in Ubbergen Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan Competitief salaris Vacature alert Werk vinden Architect IT is makkelijkZilveren Kruis 20, 008 followers on LinkedIn Gezond Ondernemen verander de omgeving dan verandert de mens Elke dag toegang tot de beste zorg voor een betaalbare premie Daar streeft Zilveren Kruis naar bij het inkopen van zorg Maar dat niet alleen1 033 beschikbare Strategisch recruiter Vacatures in Veenendaal Vacat, d zoekmachine met alle vacatures van meer dan 100 000 werkgeversZorg1 515 followers on LinkedIn De samenleving verandert en stelt nieuwe eisen aan de zorg Onze missie is fysiotherapie toekomstbestendig maken Zorg1 stimuleert de ontwikkeling en innovatie in de zorg, door het ontwikkelingen en aanbieden van complete en gecontracteerde zorgprogramma’s Hiermee stappen we af van een vergoeding per behandeling maar gaan we …VGZ geeft in het inkoopbeleid te kennen beleid te ontwikkelen op de reguliere tandheelkunde, waar VGZ zich voorheen uitsluitend op bijzondere tandheelkunde, implantologie en prothesen richtte Zo onderzoekt VGZ in 2020 preventie en de ontwikkeling van zorgkosten bij kinderen Wat hiervan exact het gevolg zal zijn, is nog niet bekendDe zorgkantoren hebben op 16 oktober in een nadere Nota van Inlichtingen de aanpassingen van het inkoopbeleid 2022 2023 gepubliceerd Hiermee geven zij invulling aan het vonnis van de voorzieningenrechter dat de inkoopprocedures zoals ze waren vormgegeven niet mogen worden voortgezet De zorgkantoren hanteren in 2022 het tariefpercentage van 2020 en ze vragen …CZ over inkoopbeleid O amp I 2022 ‘Meer mandaat naar de regio’ Als derde zorgverzekeraar heeft CZ in het inkoopbeleid 2022 aangescherpte uitgangspunten opgenomen voor de contractering van multidisciplinaire zorg en O amp I Eerder deden VGZ en Zilveren Kruis dit CZ stuurt op n sterke huisartsenorganisatie per regio, met veel mandaatAan zorgverzekeraars VGZ en CZ Hoe meer focus er in de contractering op de regio komt te liggen, hoe groter het probleem van verschillen in inkoopbeleid wordt voor zorgaanbieders in regio s waar zowel VGZ als CZ afspraken maakt Dit staat kansrijke initiatieven en regionale ontwikkelingen in de wegBeleid en Richtlijnen Het bieden van zekerheid aan onze klanten is het bestaansrecht van a s r We zijn dan ook zeer zorgvuldig in het beleggen van de premie die klanten betalen voor hun verzekeringen ASR Nederland N V is lid van het Verbond van Verzekeraars en is daardoor goed aangesloten op de ontwikkelingen in de maatschappij en politiekContracten afsluiten met zorgverzekeraars U kunt ervoor kiezen zorg en diensten aan te bieden die vergoed worden in het kader van de Zorgverzekeringswet Wanneer u een contract met een zorgverzekeraar aangaat dient u te beschikken over de minimale kwalificaties die een zorgverzekeraar stelt, zoals aan de eisen rondom regiebehandelaarschap enBeleidsregel stoppen met rokenprogramma BR REG 19132 Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg Wmg , stelt de Nederlandse Zorgautoriteit NZa beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om prestatiebeschrijvingen vast te stellenzoals CZ en VGZ , willen een inkoopbeleid gaan voeren om stijgende zorgkosten aan te pakken 18 Zo heeft CZ een uit gebreide analyse uitgevoerd van de internationale markt van diabetestestmaterialen en daaruit geconcludeerd dat de kosten aanmerkelijk kunnen worden verlaagd 19 Op de plannen van de zorgverzekeraars is in eerste instan8 februari 2019 De ANT heeft met verbazing kennis genomen van het bericht over het inkoopbeleid van VGZ met betrekking tot tandheelkundige implantaten in de Telegraaf van donderdag De afgelopen maand heeft de ANT het beleid van de zorgverzekeraar regelmatig aan de kaak gesteld, waarop reactie van VGZ uitbleefHet inkoopbeleid VGZ 2022 bevat weinig beleidsmatige uitgangspunten en ook weinig veranderingen t o v 2020 VGZ hanteert voor fysiotherapie de volgende overeenkomsten twee verschillende njarige Generiek B en Basis en twee verschillende meerjarige Generiek A en Intensief overeenkomstenInkoopbeleid zorgverzekeraars 2020 VGZ Bron LOOPTIJD OVEREENKOMST twee jaar 2019 en 2020 VISIE Wij geloven dat het mogelijk is om de zorg met een gezamenlijke inspanning nog meer pati ntgericht en passend te maken en tegelijkertijd de betaalbaarheid te garanderen Zorgprofessionals laten ons dit ook zien Er is een gezamenlijkeVGZ heeft de uitdrukkelijke ambitie om door middel van een actief inkoopbeleid tot een duurzaam en effici nt ingericht diagnostieklandschap te komen Om dit te bereiken hebben wij in ons inkoopbeleid enkele belangrijke speerpunten benoemd, zoals realiseren van effici nte laboratoriumdiagnostiek en het bevorderen van gepaste diagnostiek7 mei 2022 Zorgverzekeraar VGZ heeft aangekondigd in 2022 het beleid van centraal inkopen van implantaten te staken Dit blijkt uit het bekend gemaakte inkoopbeleid over 2022 Sinds de start in 2018 hebben diverse brancheorganisaties herhaaldelijk hun bezwaren geuit tegen dit centrale inkoopbeleidDe recent ontplofte onderhandelingen tussen zorgverzekeraar VGZ en ggz instelling Parnassia staan niet op zichzelf Meer ziekenhuizen en huisartsen hebben moeite met de scherpe onderhandelingsstijl van VGZ , zo bericht de redactie van NRC Handelsblad Een onderhandelaar van een algemeen ziekenhuis in Noord Nederland heeft het na loodzware onderhandelingen …Vanaf 1 januari 2015 is VGZ gestart met een selectief inkoopbeleid voor diabetes testmateriaal inclusief de gratis verstrekking van een bloedglucosemeter en lancetten Dit betekent dat VGZ de keuze heeft gemaakt om met slechts 5 leveranciers van medische hulpmiddelen contracten af te sluiten Bosman is een van deze leveranciers en verzorgt graag uw diabetesmaterialen …Secretariaat NVMM Postbus 21020 8900 JA Leeuwarden E mail secretariaat nvmm nl Tel 058 2939249VGZ deelt een belangrijke klap uit in een hoogopgelopen ruzie met tandartsen, implantologen en de leveranciers van implantaten, zo bericht de Telegraaf De zorgverzekeraar ziet zijn strengere inkoopbeleid overeind blijven in een kort geding tegen implantatenleverancier Straumann voor de rechtbank in Utrect Straumann, marktleider in tandimplantaten, wilde onder een driejarig …Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen pdf 384 kB Verklaring gewaarborgde hulp pdf 1 MB Verklaring cli nt is niet in staat tot ondertekening pdf 56 kB Pgb verplichtingen pdf 128 kB Vragenlijst buitenland en zorgverzekering pdf 67 kB Formulier zorgbeschrijving en toelichting pdf 8 MB Zorgovereenkomst pgb SVBModule integrale geboortezorg Ter voorbereiding op de integrale geboortezorg en bekostiging kunnen VSV’s gebruik maken van de ‘ Module integrale geboortezorg ’, die in de beleidsregel Verloskunde opgenomen is Het VSV dient in overleg en samenspraak met elkaar een gezamenlijk gesteunde aanvraag in voor module gelden bij de verzekeraarDoor de mededingingswetgeving mag de NVLF geen tarieven, percentages en dergelijke noemen omdat dit de vrije markt beperkt Het noemen van percentages leidt tot afgestemd gedrag, wat betekent dat alle logopedisten dit geadviseerde tarief overnemen, en dat mag bij wet niet Om deze reden mag de NVLF geen richtlijnen geven…Het Kwaliteitskader wijkverpleging maakt zichtbaar wat cli nten en hun naasten van wijkverpleging mogen verwachten Het Kwaliteitskader biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren Het kader vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van zorgCo peratie VGZ 20, 845 followers on LinkedIn Voorop in gezondheid en zorg Voor iedereen Co peratie VGZ is n van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland Via merken als VGZ en IZA willen we onze ruim 4, 2 miljoen verzekerden de beste zorg bieden, tegen de beste prijs Met zo n 2500 mensen vormen we een enthousiaste, informele en jonge …Vers van de pers Met grote trots deel ik bij deze het nieuwe Co peratie VGZ inkoopbeleid 2023 voor fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieet en …Zorg Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2018 – VGZ Je moet inloggen om deze inhoud te bekijken Alsjeblieft Inloggen Nog geen lid Meld je aan Category ← Zorg Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2018 – Zilveren Kruis Zorg Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2018Inkoopbeleid 2018 Huisartsenzorg Vergoedingen en Prestaties Datum 15 september 2017 Versie 3 0 pagina 2 van 24 Wat leest u in dit inkoopdocument 1 Wat willen we bereiken en wat betekent dit voor u pagina 2 2 Wie kunnen een overeenkomst krijgen pagina 3 3 Hoe ziet het contracteringsproces eruitDe voordelen van LINK Helemaal op maat voor jou Kies de thema’s die je wilt volgen op jouw persoonlijke pagina Alle kennis bij de hand Informatie per thema, eenvoudig vindbaar en overzichtelijk bij elkaar Veel ruimte voor interactie Makkelijk in verbinding met andere leden en InEen Wegwijs in de verenigingQualiview maakt zich sterk voor een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg met slimme oplossingen, CQ index PROMs, TTP en haar eigen tool QualiviewAevitae is de specialist in collectieve verzekeringen Voor zowel zorgverzekeringen als inkomensverzekeringen bent u bij ons aan het juiste adres Bij Aevitae geloven dat verzekeren om mensen gaat Verzekeraars worden alsmaar groter en minder flexibel Het lijkt steeds meer om de cijfertjes te draaien… Daarom willen wij de dingen ‘net aeven anders’ doenMethode 1Methode 1 van 3 Het maken van een ZIP bestand in Windows Maak een map voor het ZIP bestand De snelste manier om een ZIP bestand te maken is door alle bestanden die je wilt archiveren in n map te plaatsen Hierin kun je meerdere bestanden en mappen plaatsen Geef de map een geschikte naamWat is ons inkoopbeleid , welke afspraken en ontwikkelingen zijn er En hoe vraag ik een contract aan COVID 19 Volg hier de laatste berichtgeving omtrent het coronavirus Zorginkoopbeleid Wat zijn voor paramedische zorg de uitgangspunten van ons inkoopbeleid Lees wat de inkoopspecificaties zijn voor fysio en oefentherapie, logopedieVGZ heeft het initiatief genomen om met een gemandateerde afvaardiging van regionale samenwerkingsverbanden in gesprek te gaan over het inkoopbeleid 2022 Dat heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit inkoopbeleid en de contracten Bij het maken van resultaatafspraken op het gebied van ketenzorg heeft VGZ een opslag van 4 op hetVacatures Sales executive IT in Heilig Landstichting Werk zoeken binnen 452 000 actuele jobs Snel amp eenvoudig Beste werkgevers in Heilig Landstichting Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan Competitief salaris Vacature alert Werk vinden Sales executive IT is makkelijk
55 | 134 | 52 | 51 | 36
iH |
go-van.pl ess