Eğitim Öğretim Ödeneği


Eğitim ğretim Yardımı Sorgulama SGK ANA SAYFA SORGULAMA TC Kimlik No Doğum Tarihi Yardım Masası İletişim Bilgileri 444 88 80 10 62 88 88 0 312 595 87 70 8888 Yardım Masası Uygulamasığretim yılına hazırlık deneği sosyal hak kapsamında olup, her yıl b t e kanunlarıyla miktarı belirlenen bir alacak olmakla gerek 625 sayılı yasanın 33 ve gerek 5580 sayılı yasanın 9 maddesi h k mleri gereğince işveren tarafından zel okullarda g rev yapan ğretmenlere işverenler tarafından denmelidirZEL OKULLARDA EĞİTİME HAZIRLIK DENEĞİ VERİLMESİ VERGİ SGK UYGULAMALARI Y r rl kten kaldırılan madde metninde ‘’ Okullarda y neticilik ve eğitim ğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine g re emekliler hari dengi resmi okullarda denen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek deme tutarlarından az cret verilemez ’’Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel uk ğretim Yılına Hazırlık deneğine ilişkin olarak, t m il milli eğitim m d rl klerine resmi yazı g nderdi 3 Eyl l 2019 tarihli resmi yazıya g re, ğretim yılına hazırlık deneği , fiilen ğretmenlik yapanlara 9 Eyl l 2019 tarihinden itibaren denecekD nem Toplu S zleşmenin “ Eğitim , ğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu S zleşme” b l m n n “ ğretim Yılına Hazırlık deneği ” başlıklı 11 inci maddesinde, “ 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde ng r len ğretim yılına hazırlık deneği 2020 yılında 1 210 TL, 2022 yılında 1 250 TL3 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNE IP ADRESİNİZDEN SALDIRI YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİĞİNDEN ERİŞİMİNİZ GE İCİ OLARAK ENGELLENMİŞTİR BU SALDIRI SİZİN TARAFINIZDAN VEYA İ NETWORK N ZDEKİ BİR KULLANICI TARAFINDAN YAPILMIŞ OLABİLİR SALDIRININ DEVAMI DURUMUNDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIEğitim ğretim deneği 2914 Sayılı kanunun Ek 1 maddesi uyarınca Y ksek ğretim Kurumlarında g revli ğretim elemanlarına her ay maaşları ile birlikte Eğitim ğretim deneği denir Damga Vergisi dışında başka bir kesintiye tabi değildirzel Ğretİm kurumlari 2017 temmuz aralik d nemİ aİle, ocuk, doĞum, l m, Ğretİm yilina hazirlik deneĞİ , eĞİtİm Ğretİm tazmİnat tutarlari 12 07 2017 7678 av esma g lbenk s m m m l tfi g lbenkTayland Uluslararası Lisans st Programı İ in TIPP Tayland Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından, 2022 2022 eğitim ğretim d neminden itibaren ge erli olmak zere y ksek lisans d zeyinde burs verilecektir Uygun lkelerin b lgelerin her biri, akademik program başına en fazla beş 5 aday aday g sterebilirAkdeniz niversitesi Rekt rl ğ Kiralama İhale İlanı Eğitici Eğitimi Programı Kapsamında Anket alışması Akdeniz niversitesi evre Hizmet d l Sonu ları 2022 Eşitlik ve eşitlilik 2022 2026 Eylem Planı ve Politik Tarihli Akdeniz niversitesi S zleşmeli 65 2022 Yılı İdare Faaliyet1 Bu t z k 1986 “ ğretmenler Ek alışma deneği T z ğ ” olarak isimlendirilir 2 Bu t z kte metin başka t rl gerektirmedik e quot Bakan quot Eğitim işleriyle ilgili Bakanı anlatır quot Bakanlık quot Eğitim işleri ile ilgili Bakanlığı anlatır quot alışma Saati quot Kamu G revlileri Yasası nda belirlendiği gibidirİn n niversitesi hukuki işlerinin y r t lmesi ve takibi, İn n niversitesi kurumsal ve ortaklık hukuki işlemlerinin ger ekleştirilmesi ve takibi, Talep ve şik yet y netimi ve takibi Kurum değerlerinin g venliğinin sağlanması İn n niversitesi y neticilerine sağlanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanmasıEk alışma ve ğretim Yılı Hazırlık deneği Madde 100A Branş Tahsisatı, At lye Tahsisatı ve Kira deneği Madde 101 Uygulama Yetkisi 4 Madde 102 T z k Yapma Yetkisi Kapsam 2 1 Bu Yasa, eğitim ve ğretim işleriyle ilgili Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı eğitim ve ğretim kurum ve kuruluşlarınınzel ğretim Kurumları Genel M d r mer İNAN’A Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk EĞİTİM ĞRETİME HAZIRLIK DENEĞİ İ İN PARTİ ZİYARETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR İLİMİZDE G REV YAPAN BAYANLARIMIZIN KADINLAR G N İ EKLERLE KUTLANDIAile Eğitimi Kurs Programı Aile Eğitimi Kurs Programı 3 Ağustos 2022 13 13 T m Duyurular 3 Ağu Aile Eğitimi Kurs Programı 3 Ağustos 2022 13 13Eğitim ğretim hizmetleri Sınıfı Dışı Diğer Hizmet Sınıflarında G rev Yapan Personelin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 01 02 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak A ık ğretim Kurumları Sınavlarında Dikkat Edilecek …ğretim Elemanı Alım İlanı 30 11 2020 ncelikli Alan ğretim yesi Alım İlanı 23 11 2020 Rekt r m z n 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı 28 10 2020 ğretim Elemanı D zeltme İlanı 20 10 2020 2020 2022 Eğitim ğretim Yılı Taşıt Tanıtım Pulu Hakkında Duyuru 13 10 2020 2020 2022 G z D neminde Hacettepe dealışma barışının sağlanması ve idari personelin ekonomik kayıplarının kısmen karşılaması bakımından y ksek ğretim kurumlarında akademik personele verilen y ksek ğretim tazminatı, geliştirme deneği , niversite deneği ve eğitim ğretim deneğinin idari personeli de kapsayacak şekilde yapılandırılmasızel ğretim Kursları zel Eğitim ğretmeni 19 A ık pozisyon 50 İş arayan Uzman ğretici 18 A ık pozisyon 39 İş arayan Okul ncesi ğretmeni 16 A ık pozisyon 31 İş arayan Odyolog 15 A ık pozisyon 25 İş arayanLisans st Eğitim ğretim Enstit lerinin Teşkil t ve İşleyiş Y netmeliği Yurti inde ve Dışında G revlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Y netmelik Y ksek ğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Y netmelik Y ksek ğretim Kurumları ğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanlarıİkinci ğretim Nedir Har denir mi Puanları Neden D ş kt r zellikle tercih d neminde sık sık karşılaşılan ikinci ğretim kelimesi bazı niversitelerde n lisans ve lisans eğitimleri dışında ekstra saatlerde eğitim verildiğini de belirtmek i in kullanılır Peki biraz daha detaya inelim ikinci ğretim nedir, ikinci ğretim nasıl oluyorİşsizlik deneği alanlar asgari son alıştığı işin koşullarını sağlamak şartıyla kişisel kariyer ve stat lerine, eğitim , yaş ve sağlık koşullarına uygun olan bir kursa denekleri kesilmeksizin katılabilir Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlıDekanın Mesajı Değerli Gen lerimiz ve Kıymetli Aileleri Hacettepe niversitesi, Sağlık Bilimleri Fak ltesi , b nyesinde Beslenme ve Diyetetik B l m , ocuk Gelişimi B l m , Dil ve Konuşma Terapisi B l m , Ergoterapi B l m ve Odyoloji B l m olmak zere beş farklı disiplini barındıran, uluslararası d zeyde tanınmış, rnek bir eğitim ğretim programıEğitim kurumlarında en az 2000 TL olan ve bir seferlik alınabilen İnsan Kaynakları Uzmanlık eğitimini Udemy arayıcılığı ile daha uygun ve kaliteli alabilecek ve istediğiniz zaman tekrar etme fırsatı elde edebiliceksiniz İnsan Kaynakları Y netimi uzmanlık eğitimi , öncelikle insan kaynakları mesleğine yeni adım atmakhttps city tedu edu tr city programğretim yılına hazırlık deneği , s z konusu ek demeler arasında yer almaktadır Ne var ki Yargıtay 2012 yılın da, zel okul ğretmenlerinin ğretim yılı hazırlık deneğinden yararlanamaya cağına h kmetmiştir Anahtar kelimeler zel Eğitim Kurumları Kanunu, cret, ğretim Yı lına Hazırlık deneğiBİRİM İSG KONU 2019 2020 EĞİTİM ĞRETİM D NEMİ OKUL AŞI PLANI T M RESMİ ZEL OKUL M D RL KLERİNİN DİKKATİNE Birim Temel Eğitim Konu Vurmalı algılar Festivali T m Resmi zel Ana İlk Ortaokul ve Lise ve Dengi Okul M d rl klerineBaşvuru ile ilgili a ıklayıcı bilgiler, Akademik Teşvik deneği Uygulama Usul ve Esaslarında verilmiştir Bu sebeple Akademik Teşvik deneğinden yararlanmak isteyen ğretim Elemanlarımızın uygulama usul ve esaslarını incelemeleri, b y k nem arz etmektedirf YP Puanı ğretim yesi Yetiştirme Programına araştırma g revlisi olarak atanmak zere veya alan sınavına girebilmek i in ya da program gereğince bir YP niversitesinde lisans st eğitim ğretim g rmek amacıyla başvuran her bir YP araştırma g revlisi i in Y K Y r tme Kurulunca 5 inci madde kapsamındaMEB A ık ğretim Ortaokulu Ana Sayfasına Ulaşmak i in Buraya Tıklayınız A ık ğretim Ortaokulu İletişim MİLL EĞİTİM BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ MEBİM “ALO 147” Milli Eğitim Bakanlığı’na ALO 147’yi arayarak 7 g n 24 saat ulaşabilirsinizEğitim ğretim kurumu ziyaretleri ger ekleştirerek, okul idarecileri ve rehber ğretmenlerle g r şme yaparak meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler vermekte, ğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri i in iş birliği yapılması konusunda g r şmeler yapmaktadır2022 2022 Eğitim ğretim Yılı Bahar Yarıyılı Vize Sınav Programı 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ortak Zorunlu Dersler Sınav Takvimi 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programları 7 Mart 2022 Tarihinden İtibaren G ncellenmiştir ğrenci Memnuniyet Anketi DuyurusuDekanın Mesajı Değerli Gen lerimiz ve Kıymetli Aileleri Hacettepe niversitesi, Sağlık Bilimleri Fak ltesi, b nyesinde Beslenme ve Diyetetik B l m , ocuk Gelişimi B l m , Dil ve Konuşma Terapisi B l m , Ergoterapi B l m ve Odyoloji B l m olmak zere beş farklı disiplini barındıran, uluslararası d zeyde tanınmış, rnek bir eğitim ğretim programıBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR B L M BOŞ KONTENJANA ĞRENCİ ALIMI 02 Eyl 21 ğrenci 2022 2022 ZEL YETENEK KESİN KAYIT FORMLARI HAKKINDA 02 Eyl 21 Genel 2020 2022 ğretim Yılı Yaz ğretimi Final Sınav Tarihi 26 Ağu 21 Genel 2022 2022 EĞİTİM ĞRETİM G Z YARIYILINDA UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLECEK DERSLEREtik Kurullar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi INTERNATIONAL niversitemiz Karadeniz B lgesi niversiteleri Arasında İlk Sıraya Yerleşti Ordu niversitesi 125 devlet niversitesi arasında 42’nci sırada yer alırken Karadeniz b lgesinde bulunan niversiteler arasında 1’inci sıraya yerleşti Detayhttps me tedu edu tr personel2022 2022 Eğitim ğretim Yılı Yatay Ge iş Takvimi Yeni Dekanımız Prof Dr İzzet YAVUZ Devir Teslim Sonrası G revine Başladı Kalıtsal Kanama Bozukluklarında Diş Hekimliği Uygulamaları Sempozyumu 8 Nisan 2022 Saat 18 00 Harran niversitesi Akademik Teşvik deneği S re Takvimi Sevgili ğrenciler, AramızaYabancı Diller Eğitimi B l m İngiliz Dili Eğitimi Anabilim DalıEĞİTİM FAK LTESİ OKUL NCESİ EĞİTİMİ B L M ĞRETİM YEMİZ ADİLE G LŞAH SARANLI’NIN KİTABI YAYINLANDI Eğitim Fak ltemiz Okul ncesi Eğitimi B l m ’nden Dr ğretim yemiz Adile G lşah Saranlı’nın “ ocuk Gelişimi Bakış A ısıyla st n Yetenekli ocuklar” isimli kitabı, Prof Dr Nilg n Metin ve Do Dr Elif Dağlıoğlu yazarlarınınT m T rkiye’de Bir İlk VR G zl kle T rk e Eğitimi SADEM DE T rk e Sınavı Heyecanı Uygulamalı Eğitimde SUB Farkı Rekt rle T rk e Konuştular T rk e ğrenen Uluslararası ğrenciler Akademik Hayata z G venle Başlıyor Uluslararası Şam …Afyon Kocatepe niversitesi 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu 27 OCA Akademik Teşvik deneği Başvuru Sonu ları 10 OCA Yeni Abone Olunan Veri Tabanları Turcademy, Piri Keşif Aracı, Asos İndeks, BookCites ve Akademik TV 07 OCA 2022 2 KPSS ile niversitemize Yerleşen Adayların Dikkatine 06 OCAğretim Elemanı İlanı 15 Nis ğretim yesi İlanı 18 Mar Teknofest Girişim Programı 17 Mar Hava muhalefeti nedeniyle Eğitim ğretim Hakkında Duyuru 02 Mar Yıldızlarımızdan Rekor Katılım 28 Şub 2022 Y K Akademik Teşvik deneği S reci 20 Ara S zleşmeli Personel İlanı2017 yili akademİk teŞvİk deneĞİ puan daĞilimi sira 106 Ğretİm g revlİsİ zuhal zkan araban meslek y ksekokulu bİtkİsel ve hayvansal retİm 37, 20 107 do ent m rsel bİ er beden eĞİtİmİ ve spor y ksekokulu antren rl k eğitimi 90, 00 108 do ent mustafa zdal beden eĞİtİmİ ve spor y ksekokulu beden eğSPOR BİLİMLERİ FAK LTESİ 08 03 2022 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ordu niversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y ksekokulu kapatılarak yerine Ordu niversitesi Spor Bilimleri Fak ltesi kurulmuştur 2022 Avrupa Karma Takım Judo Şampiyonası 3 nc s Olan Judo Milli Takım Sporcusu ğrencimizEğitim ğretim deneği eşitli nedenlerle cretsiz izin, askerlik, doğum izni eyl l ayı i inde fiilen g revde olmayıp eğitim ve ğretim yılı i erisinde g reve başlayanlara, g reve başlamalarının ardından belirli oranlar ile denmektedirUzaktan Eğitim Ve Hibrit Model ğretmen Sunusu 2019 2020 Eğitim ğretim Yılı rnek ğretmen Dosyası İYEP Veli İzin Dilek esi 2018 2019 eğitim ğretim yılı 8 sınıf İngilizce dersi ğretim programı 2018 2019 eğitim ğretim yılı 7 sınıf İngilizce dersi ğretim programıYeni atanaların Eğitime Hazılık deneği i in dilek e rneği Bu yıl 6 Aralık 2010 tarihinde ilk defa ğretmen olarak ataması yapılanlar ile ataması yapılan s zleşmeliler bir dilek e ile okullarına m racaat ederek ğretim yılına hazırlık deneklerini alabilecekler Bilindiği gibi ğretmenlere, g revleri gereğiEğitim ğretim deneği Ek Madde 1 – Ek 4048 4 md Değişik KHK 570 6 md Bu tespit yapılıncaya kadar, ğretim elemanlarına geliştirme deneği denmez 2 – tarih ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi Madde 5 – a Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926ğretmenlerin ğretim yılına hazırlık deneği ne zaman yatacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel uk imzalı 03 09 2018 tarihli 15350312 sayılı “ ğretim Yılına Hazırlık deneği ” konulu resmi yazıda 2018 2019 eğitim ğretim yılı başında denecek olan hazırlık deneğinin 10 Eyl l 2018 tarihi itibari ile denmesi i in illere talimat verildi2011 2012 Eğitim ğretim Yılında 570 TL eğitim ğretim tazminatı denecek B t n Eğitim sendiklarının ortak m cadelesi olan eğitim ğretim tazminatının b t n eğitim alışanlarına bir maaş tutarında denmesi abası bu yılda bir sonu vermedi Her yıl eğitim ğretime hazırlık adı altında denen bu tazminata yaklaşık 8 yıldır enflasyon oaranındaEğitim – ğretim yılına hazırlık deneği okulların a ıldığı eyl l ayı i erisinde denir eşitli sebeplerle askerlik, cretsiz izin, doğum izni vs eyl l ayı i erisinde fiilen g revde olmayıp eğitim – ğretim yılı i erisinde g reve başlayanlara, …ğretmenlerin, quot ğretim Yılı Hazırlık deneği quot deniyor KKTC Milli Eğitim ve K lt r Bakanı Cemal zyiğit, her eğitim ğretim yılının başında ğretmenlere “okula hazırlık” i in denmesi gereken ve hen z denmeyen quot ğretim Yılı Hazırlık deneği ”nin ğretmenler g n nden nce deneceğini a ıkladı2015 2016 Eğitim ğretim Yılına Hazırlık deneği 2015 Yılı ğretmen İlk Atama Başvurusu İ in Tıklayınız Eğitim ve ğretim Desteği Tercih İşlemleri i in Tıklayınız Eğitim ğretim Desteği Tercih İşlemi Yapacak ğrencilerin PuanlarıY ksek ğretim Kanunu na tabi vakıf niversitelerinde g revli ğretim elemanlarına, niversite deneği ve eğitim ğretim deneği adı altında yapılan ve cret niteliğinde olan demelerin, 2914 ve 2547 sayılı Kanunlarda ng r len tutara kadar olan kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi ve gelir vergisi
117 | 101 | 77 | 172 | 145