Onbetaald Ouderschapsverlof


Het ouderschapsverlof zoals wij dit nu kennen zit als volgt in elkaar medewerkers konden, bij de geboorte van een kind, maximaal 26 keer het aantal uren per week opnemen aan ouderschapsverlof Bijvoorbeeld Suzanne werkt 32 uur per week bij haar werkgever en wil graag onbetaald ouderschapsverlof opnemenAls uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft hij pensioen opbouwen Uw werknemer kan ervoor kiezen de pensioenopbouw tijdelijk stopzet Dit moet uw werknemer aangeven bij ons met het Aanvraagformulier Onderbreking pensioenopbouw in verband met onbetaald verlof Uw werknemer moet dit uiterlijk n maand voor het verlof schriftelijk aanvragenonbetaald ouderschapsverlof of zelf beleggen Ik heb een aanstelling van 1, 0 FTE 40 uur en maak momenteel gebruik van 0, 2 FTE betaald ouderschapsverlof Dat wil zeggen dat ik voor 1, 5 jaar 4 dagen werk, maar voor 4 dagen 6 uur salaris krijg i p v 8 uurVoorbeelden van wettelijk onbetaald verlof zijn het adoptieverlof, langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof en mantel of palliatief verlof Bij CAO of bedrijfsregeling kunnen aanvullende bovenwettelijke regelingen bestaan En voor sommige verlofsoorten bestaat er recht op een uitkering adoptieverlof , subsidie mantel of palliatief verlofBesluit van 26 april 2022, houdende wijziging van de percentages, bedoeld in artikel 6 3, derde en zevende lid, van de Wet betaald ouderschapsverlof Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz enz enz Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 april 2022Ouderschapsverlof is meestal onbetaald Het is natuurlijk fijn om recht te hebben op zoveel vrije dagen om voor je kind te zorgen Alleen is ouderschapsverlof meestal onbetaald Je krijgt dan geen loon Bij sommige cao’s krijg je een deel van je loon Maar voor de meeste ouders geldt minder werken minder salarisBetreft Aanvraag ouderschapsverlof Geachte heer mevrouw, Hierbij wil ik mijn verzoek indienen voor het opnemen van ouderschapsverlof Zoals u weet verwachten wij eind van deze maand een kind ter wereld te brengen en om de zorg beter uit te kunnen voeren wil ik onbetaald ouderschapsverlof opnemen in de eerste levensjaren2 Het bestuur kan aan de medisch specialist betaald of onbetaald verlof verlenen De over een periode van onbetaald verlof betaalde werkgevers en werknemerspremies kunnen op de medisch specialist worden verhaald 3 Voor zover in dit hoofdstuk niet afwijkend of aanvullend is bepaald, is de Wet arbeid en zorg van toepassingOnbetaald verlof Wat is een onbetaald verlof Geheel of gedeeltelijk vrij zijn van werk voor een bepaalde periode zonder doorbetaling van salaris maar met behoud van het arbeidscontract, bijvoorbeeld in de vorm van sabbatsverlof, ouderschapsverlof of langdurend zorgverlof Onbetaald verlof is niet zonder gevolgenOuderschapsverlof is onbetaald verlof Dit betekent dat je als werkgever je medewerkers tijdens hun ouderschapsverlofperiode alleen hoeft te betalen voor hun gewerkte uren Je medewerkers bouwen geen vakantiedagen of pensioen op over hun aan ouderschapsverlof opgenomen urenGedurende onbetaald ouderschapsverlof bouwt een werknemer namelijk in beginsel geen vakantietoeslag en vakantiedagen op Het is wel toegestaan om hierover andersluidende afspraken te maken Voor pensioen ligt dit anders Of in de periode waarin betaald dan wel onbetaald ouderschapsverlof wordt opgenomen pensioenopbouw plaatsvindt, isWat gebeurt er met mijn pensioen als ik met onbetaald verlof ga De algemene regel is dat als je onbetaald verlof opneemt, je tijdens deze verlofperiode geen pensioen opbouwt Er is een uitzondering en die heeft te maken met de levensloopregeling als die voor jou nog van toepassing is Als je in je onbetaald verlofperiode minstens 70 van jeVanaf augustus 2022, wordt de regeling voor ouderschapsverlof uitgebreid Het is vanaf dan mogelijk om de eerste 9 van de 26 weken verlof op te nemen, waarbij je dagloon voor 50 wordt uitbetaald Het is voor nu dus zo dat je 9 weken wordt uitbetaald en dat de overige 17 weken onbetaald blijvenAanvullend geboorteverlof , onbetaald verlof of aparte looninrichting Volgens de wet is het aanvullend geboorteverlof een vorm van onbetaald verlof Ook de meeste pensioenfondsen behandelen het momenteel als onbetaald verlof Waarom is er dan toch aparte looninrichting Er zullen veel varianten en uitzonderingen van dit verlof gaan ontstaanOuderschapsverlof is onbetaald verlof Over onbetaald verlof bouwt je geen pensioen en ook geen vakantiedagen op Kun je een deel van je ouderschapsverlof meenemen naar een nieuwe werkgever Heb je tijdens de periode van ouderschapsverlof ontslag genomen en ben je bij een andere werkgever gaan werkenOuderschapsverlof Voor ouderschapsverlof voeg je, net zoals voor de andere verlofsoorten, de typen verlof toe die je wilt onderscheiden betaald ouderschapsverlof , onbetaald ouderschapsverlof , geboorteverlof en aanvullend geboorteverlofSamen met je werkgever heb je afspraken gemaakt of tijdens jouw verlof de opbouw van je pensioen doorloopt Deze afspraken zijn vastgelegd in je arbeidsvoorwaarden of cao Vaak verandert de opbouw van je pensioen tijdens het verlof, maar soms ook niet Vraag daarom bij je werkgever na hoe verlof binnen jouw bedrijf is geregeld OuderschapsverlofOuderschapsverlof Doorbetaling Het betaalde ouderschapsverlof is een doorbetaling vanuit het UWV met 70 van het dagloon De doorbetaling kan rechtstreeks verlopen via de medewerker of de werkgever De 17 weken onbetaald ouderschapsverlof gaat volgens het principe dat we al kennenHet ouderschapsverlof zoals wij dit nu kennen zit als volgt in elkaar medewerkers konden, bij de geboorte van een kind, maximaal 26 keer het aantal uren per week opnemen aan ouderschapsverlof Bijvoorbeeld Suzanne werkt 32 uur per week bij haar werkgever en wil graag onbetaald ouderschapsverlof opnemenonbetaald ouderschapsverlof op te nemen Bij werktijdfactor 1, 0000 bedraagt de maximale hoeveelheid ouderschapsverlof 995 uur voor het 1e kind en 415 uur voor elke volgend kind, deel uitmakend van een meerling het aantal uur is evenredig aan de werktijdfactor Deze uren dienen in beginsel in een periode van ten hoogste een jaar te wordenOnbetaald verlof verlof zonder wedde De werknemer ontvangt dan helemaal geen loon Dit heeft gevolgen voor de werknemer inzake sociale rechten Om in orde te blijven met de ziekte en invaliditeitsverzekering kan het zijn dat de moeder tijdelijk haar bijdragen zelf moet betalen Om problemen te vermijden kan ze best eerst navraag doen bij onbetaald verlofHome Optimalisaties Ouderschapsverlof en onbetaald verlof automatiseren Wil je dat een boeking van ouderschapsverlof en onbetaald verlof automatisch leidt tot een correcte inhouding op het salaris, zonder handmatig werk Dan wil je vast ook dat deze boeking het normale verlofrecht naar rato verlaagt Door het ouderschapsverlof en4 CAO PO 2022 Collectieve Arbeidsvoorwaarden voor het primair onderwijs Uitgave PO Raad Utrecht, 2 november 2022 Deze cao is digitaal beschikbaar en kan worden gedownload op de website van de betrokkenAuteur advocaten nl Geplaatst op Categorie n arbeidsrecht, familierecht Tags onbetaald verlof , ouderschapsverlof , vakantiedagen bezoek het online spreekuur Live Chat E n op n contact met een advocaat Lees meerBetaald in plaats van onbetaald ouderschapsverlof Datum 5 november 2020 De afgelopen jaren zijn de verlofmogelijkheden voor partners uitgebreid om meer gelijkheid te cre ren tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt Uit onderzoek blijkt namelijk dat de eerste periode na de geboorte vaak bepalend is voor de verdeling van arbeid en zorgtakenOuderschapsverlof Ouders hebben nu al het recht om maximaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof op te nemen Slechts een op de drie ouders maakt hier gebruik van Om dit aantal te verhogen is besloten om de eerste negen weken van het ouderschapsverlof voor 50 door te betalen tot het maximumdagloon De uitkering loopt via het UWV7 Advies en consultatie Zoals in de memorie van toelichting, paragraaf IV b, bij de Wet betaald ouderschapsverlof is aangegeven Kamerstukken II 2020 21, 35 613, nr 3 , is voorafgaand aan de wetsbehandeling een internetconsultatie gehouden In de reacties hierop van een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder die van de Stichting van de Arbeid, werd een …Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor jouw medewerker na de geboorte van zijn kind tijdelijk minder kan gaan werken zodat hij meer tijd kan besteden aan zijn gezin Dat kan zijn omdat omdat dit nodig is, maar het kan ook zijn dat jouw medewerker het fijn vindt om meer tijd thuis door te brengenOuderschapsverlof 2020 en 2022 is onbetaald Wie in 2020 of 2022 ouderschapsverlof opneemt, staat in zijn recht maar doet dit meestal voor eigen rekening Onbetaald …Verloonde uren zijn uren waarover u loon betaalt U vult de verloonde uren in de loonaangifte in Dat is belangrijk, want het aantal verloonde uren bepaalt de hoogte van uw loonkostenvoordelen en lage inkomstenvoordeel LIV Het aantal verloonde uren bepaalt ook of u recht hebt op het jeugd LIV Bovendien bepalen deze uren de duur vanOuderschapsverlof duurt maximaal 26 keer het aantal werkuren per week Het verlof is in principe onbetaald , maar sommige werkgevers betalen het loon gedeeltelijk door Werknemers kunnen hun werkgever vragen om elke manier van opname van het ouderschapsverlof De werkgever kan een verzoek alleen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfs ofVERZOEK TOT ONBETAALD VERLOF Ik, ondergetekende, verzoek aan mijn werkgeverEr bestaan verschillende stelsels die u de mogelijkheid geven om uw loopbaan tijdelijk stop te zetten of uw arbeidsduur te verminderen loopbaanonderbreking in de overheidssector tijdskrediet in de priv sector externe link thematische verloven ouderschapsverlof , verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische bijstand in alle sectorenouderschapsverlof Bijkomende loopbaanonderbreking vanaf 50 jaar Vanaf 50 jaar kunt u, naast de eerder genoemde loopbaanonderbrekingen, bijkomende perioden van loopbaanonderbreking nemen die meetellen voor de pensioenberekening Volgende situaties kunnen zich voordoen Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 1 2, 1 3 of 1 4Check onbetaald verlof translations into English Look through examples of onbetaald verlof translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammarGedurende onbetaald ouderschapsverlof bouwt een werknemer namelijk in beginsel geen vakantietoeslag en vakantiedagen op Het is wel toegestaan om hierover andersluidende afspraken te maken Voor pensioen ligt dit anders Of in de periode waarin betaald dan wel onbetaald ouderschapsverlof wordt opgenomen pensioenopbouw plaatsvindt, isVoorbeeldbrief Verzoek deeltijd ouderschapsverlof Gebruik deze brief als u een kind heeft dat jonger dan acht jaar is en u onbetaald verlof wilt opnemen Informatie en tips Algemene tips Controleer of u het juiste document heeft voor uw situatie Heeft u hier vragen overVanaf augustus 2022, wordt de regeling voor ouderschapsverlof uitgebreid Het is vanaf dan mogelijk om de eerste 9 van de 26 weken verlof op te nemen, waarbij je dagloon voor 50 wordt uitbetaald Het is voor nu dus zo dat je 9 weken wordt uitbetaald en dat de overige 17 weken onbetaald blijvenDeze weken zijn onbetaald Het blijft net als in de huidige situatie voor werkgevers en werknemers wel mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken, bijvoorbeeld in de cao De verhoging van het betaald ouderschapsverlof past in de brede agenda van het kabinet om de combinatie van arbeid en zorg aantrekkelijker te maken en om te werkenNet zoals het gewone ouderschapsverlof telt het dus niet mee voor de opbouw van de jaarlijkse vakantie Voorbeeld Nam je in 2020 voor 2 maanden halftijds corona ouderschapsverlof op, dan heb je 1, 5 vakantiedag minder in 2022 Nam je 1 5e corona ouderschapverlof opnam, dan verlies je een 0, 5 vakantiedag De dokter liet mij preventief thuisblijvenAls je g n gebruik maakt van de vrijwillige voortzetting pensioen n gedeeltelijk onbetaald verlof gaat genieten, blijft je pensioen staan bij PFZW Er komt alleen geen of minder pensioen bij Nb dit geldt dus ook als je een gedeeltelijke uitkering van UWV ontvangtCao universitair medische centra 2018 2020 Bezoekadres Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postadres Postbus 9696 3506 GR Utrecht 31 30 273 98 80 nfu nfu nl www nfu nlIn artikel 5 11 B van de Cao Sociaal Werk staat de regeling voor ouderschapsverlof als volgt beschreven Als de werknemer gebruikmaakt van de ouderschapsverlofregeling, wordt tijdens maximaal twaalf maanden van het verlof gerekend vanaf de start van het verlof bij deze of een andere werkgever die valt onder deze cao over de opgenomen verlofuren aan de werknemer …308, 21 euro bruto 255, 36 euro netto 1 5 tijdskrediet Alleenwonend 196, 44 euro bruto 127, 69 euro netto 162, 76 euro netto als je minstens 1 inwonend kind ten laste hebt Niet alleenwonend 152, 22 euro bruto 98, 95 euro nettoonbetaald ouderschapsverlof Berekening WTF betaald ouderschapsverlof Deze cellen worden afgeleid laatste dag met ouderschapsverlof Eerste dag ouderschapsverlof Laatste dag ouderschapsverlof De korting wordt toegepast over de volledige maanden tot Staat de aanvrager in familierechtelijke verhouding tot het kind, Optioneel invullen TotaalEen werknemer mag de levensloopregeling zo vaak voor onbetaald verlof gebruiken als hij wil Werknemers die hun tegoed op de levenslooprekening gebruiken om ouderschapsverlof te financieren, krijgen een belastingvoordeel via een heffingskorting Deze korting bedraagt de helft van het minimumuurloon per opgenomen verlofuurAanvraagformulier pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof gegevens deelnemer persoonsnummer naam en voorletters adres postcode en woonplaats geboortedatum gegevens werkgever werkgeversnummer naam adres postcode en woonplaats verlofgegevens soort verlof levensloop ouderschaps anders, namelijkOnbetaald ouderschapsverlof Author Gebruiker Last modified by ll Created Date 12 44 25 PM Other titles OuderschapsverlofAls je zwanger bent of onlangs ouder geworden bent krijg je ook te maken met diverse vormen van verlof waar je recht op hebt zoals zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kraamverlof en ouderschapsverlof In onze Zwangerschap brochure en op de website van de Rijksoverheid vind je alle informatie hierover en het antwoord op de meest gesteldeBijvoorbeeld Er is ouderschapsverlof waarvan 25 wordt doorbetaald door de werkgever Er zijn 32 uren ouderschapsverlof , Verloonde uren voor pensioen 156 24 75 van 32 uur wat onbetaald is 132 uur Pensioenpremie premiepercentage grondslag – franchise per maand 132 156 Voorbeeld Parttimer 80 met ouderschapsverlofOnbetaald verlof Onbetaald verlof is niet in de wet geregeld, behalve in bijzondere situaties – te weten ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof Als sprake is van zo’n situatie, moet de werkgever in principe instemmen met de wens van de werknemer Alleen zwaarwegende bedrijfsbelangen kunnen een reden zijn om het verzoek n et te honorerenOnbetaald verlof is bijvoorbeeld een sabbatical, studieverlof of levensloopverlof Je pensioenopbouw stopt tijdens dit verlof Tijdens onbetaald verlof blijf je maximaal 18 maanden verzekerd voor het partnerpensioen en wezenpensioen Ouderschapsverlof is een andere vorm van verlof Je pensioenopbouw gaat doorHet ouderschapsverlof zoals wij dit nu kennen zit als volgt in elkaar medewerkers konden, bij de geboorte van een kind, maximaal 26 keer het aantal uren per week opnemen aan ouderschapsverlof Bijvoorbeeld Suzanne werkt 32 uur per week bij haar werkgever en wil graag onbetaald ouderschapsverlof opnemenOuderschapsverlof is dus in principe onbetaald Maar per 2 augustus 2022 komt daar verandering in Dan treedt namelijk een nieuwe regeling in werking, waarin het ouderschapsverlof deels uitbetaald wordt door de overheidSalaris bij ouderschapsverlof In principe is het ouderschapsverlof een onbetaald verlof In de geldende CAO of bedrijfsregeling kunnen afwijkende afspraken zijn opgenomen over een eventuele doorbetaling van het loon tijdens het ouderschapsverlof Eventueel kan het tegoed van de levensloopregeling benut worden tijdens het ouderschapsverlofOuderschapsverlof Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren dat hij zij per week werkt In de cao voor primair onderwijs CAO PO is vastgelegd dat een werknemer recht heeft op 1040 uur ouderschapsverlof in totaal, waarvan 415 uur per kind betaald Over die uren behoudt de werknemer 55 van zijn salarisOnder onbetaald verlof vallen onder andere een sabbatical, studieverlof of levensloopverlof Uw pensioenopbouw kan dan tijdelijk worden gestopt Tijdens uw onbetaald verlof blijft u voor maximaal 18 maanden verzekerd voor het partnerpensioen en wezenpensioen Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en geboorteverlof zijn andere vormen van verlofouderschapsverlof 26 weken onbetaald verlof vanaf het moment van indiensttreding 13 van de 26 weken doorbetaling van 60 van uw maandinkomen als u een jaar of langer in dienst bent bij de sector Rijk kortdurend zorgverlofSteeds meer ouders maken gebruik van het ouderschapsverlof om zo de zorg voor hun kinderen te kunnen combineren met hun baan U komt in aanmerking voor onbetaald ouderschapsverlof als u als ouder in familierechtelijke betrekking tot uw kind staat, tenminste een jaar in dienst bent en uw kind de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft bereiktOuderschapsverlof geldt voor ieder kind tot 8 jaar oud en bedraagt maximaal 26 keer de arbeidsduur per week Stel u werkt 40 uur per week, dan heeft u in totaal recht op 26 x 40 uur verlof U mag zelf bepalen hoe u het verlof opneemt Sommige cao’s kennen afwijkende bepalingen met betrekking tot het ouderschapsverlofBesluit van 26 april 2022, houdende wijziging van de percentages, bedoeld in artikel 6 3, derde en zevende lid, van de Wet betaald ouderschapsverlof Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz enz enz Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 april 2022Ouders krijgen de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald De uitkering voor het betaald ouderschapverlof gaat omhoog van 50 naar 70 van het dagloon Het betaalde verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind De andere 17 weken kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomenSabbaticals, langer ouderschapsverlof , studeren, zorgverlof of gewoon even tot rust komen Er zijn steeds meer werknemers die er even tussenuit willen Wat betekent dit onbetaald verlof voor jou als werkgever Kun je iemand wel zo lang missen en zo ja, welke gevolgen heeft datAls u met onbetaald verlof gaat, blijft u pensioen opbouwen bij ons Dit betekent dat u en uw werkgever pensioenpremie blijven doorbetalen Hoe u en uw werkgever de premie verdelen, hangt af van de afspraken die u en uw werkgever hebben gemaakt Sinds 1 augustus 2018 is de cao woondiensten met betrekking tot ouderschapsverlof gewijzigd Er is6 10 Ouderschapsverlof De werknemer met ouderschapsverlof krijgt gedurende maximaal 13 keer de formele arbeidsduur per week een percentage van het salaris en salaristoelage n doorbetaald Het percentage is bij In afwijking van lid 1, kan de werknemer met ouderschapsverlof naar wens 100 doorbetaling van zijn salaris en salaristoelage nonbetaald ouderschapsverlof op te nemen Bij werktijdfactor 1, 0000 bedraagt de maximale hoeveelheid ouderschapsverlof 995 uur zie ook artikel 8 19, 8 20 en 8 21 van de CAO PO TERUGBETALING OUDERSCHAPSVERLOF VOORTGEZET ONDERWIJS Indien de werknemer, die met ouderschapsverlof is, binnen een jaar na afloop van de verlofperiode op …Het ouderschapsverlof moet je aanvragen bij je werkgever als je in dienst bent, minimaal 2 maanden voor aanvang In de wet staat een recht op 26 keer het aantal uren per week dat je werkt Deze uren kan je verdelen over verschillende maanden jaren in overleg met je werkgever In principe is het ouderschapsverlof een onbetaalde verlofvormJe gaat met ouderschapsverlof Je gaat met onbetaald verlof Begon of begint jouw ouderschapsverlof v r 1 april 2022 Dan bouw je evenveel pensioen op als voor jouw verlof Dat komt omdat wij tot 31 december 2022 betalen voor jouw pensioenopbouw over de uren die je niet werkt Jouw werkgever geeft jouw ouderschapsverlof aan ons doorOuderschapsverlof is onbetaald verlof Dit betekent dat je geen salaris krijgt als je ouderschapsverlof opneemt Als je er voor kiest om gedeeltelijk ouderschapsverlof op te nemen en deels blijft werken, krijg je over de uren die je werkt natuurlijk wel gewoon je salarisHelaas, het is onbetaald verlof De uren die je opneemt als ouderschapsverlof krijg je niet betaald Tijdens je verlofdagen bouw je ook geen nieuwe vakantiedagen op Maar misschien heb je een gulle werkgever, met een CAO waarin staat dat je toch gedeeltelijk betaald wordtJa, we maken gebruik van de termen betaald ouderschapsverlof en onbetaald ouderschapsverlof Van beiden kan de medewerker voor een kind een saldo hebben Hoeveel daadwerkelijk uitbetaald wordt is afhankelijk van de looninrichting De term betaald ouderschapsverlof wil dus inderdaad niet altijd zeggen dat er 100 doorbetaald wordtVertalingen in context van quot Onbetaald ouderschapsverlof quot in Nederlands Engels van Reverso Context Over de uren waarvoor je onbetaald ouderschapsverlof opneemt, ontvang je …Ouderschapsverlof is recht op onbetaald verlof om meer tijd te kunnen besteden aan je kind Je hebt recht op 26 weken volledig ouderschapsverlof Het totaal aantal uren ouderschapsverlof bedraagt 26 maal het aantal uren per week van je dienstverband lees meerBetreft brief werkgever ouderschapsverlof 2 Geachte heer mevrouw Naam , Zoals besproken wil ik graag ouderschapsverlof op gaan nemen We hebben in ons gesprek een rekensom gemaakt, waaruit kwam dat ik in totaal aantal uur aan onbetaald ouderschapsverlof op kan nemen8 20 Onbetaald ouderschapsverlof De werknemer heeft recht op 1040 uur ouderschapsverlof per kind zonder behoud van salaris Voor de werknemer geldt het bepaalde in artikel 8 19, zesde lid, telkens per kind van de meerlingOnbetaald verlof pensioenopbouw verandert Voorbeelden van onbetaald verlof zijn ouderschapsverlof , zorgverlof en adoptieverlof Onbetaald verlof heeft gevolgen voor uw pensioen Voor het deel dat u blijft werken, bouwt u pensioen op Voor het deel dat u niet werkt, kunt u op eigen kosten pensioen blijven opbouwen Neem hierover contact metVanaf augustus 2022, wordt de regeling voor ouderschapsverlof uitgebreid Het is vanaf dan mogelijk om de eerste 9 van de 26 weken verlof op te nemen, waarbij je dagloon voor 50 wordt uitbetaald Het is voor nu dus zo dat je 9 weken wordt uitbetaald en dat de overige 17 weken onbetaald blijvenOpname van de rest van het ouderschapsverlof is nog steeds mogelijk tot het kind 8 jaar is en blijft onbetaald recht op ouderschapsverlof Medewerkers die ouder of verzorger zijn, hebben recht op ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is Het recht op ouderschapsverlof geldt voor beide ouders verzorgersGedurende onbetaald ouderschapsverlof bouwt een werknemer namelijk in beginsel geen vakantietoeslag en vakantiedagen op Het is wel toegestaan om hierover andersluidende afspraken te maken Voor pensioen ligt dit anders Of in de periode waarin betaald dan wel onbetaald ouderschapsverlof wordt opgenomen pensioenopbouw plaatsvindt, isIn de cao vo is 830 uur 26 weken onbetaald ouderschapsverlof opgenomen tot het kind acht jaar is En betaald ouderschapsverlof van naar rato 415 uur, tegen 55 procent salaris Betaald verlof cao gunstiger voor werknemers In de inzet voor cao onderhandelingen van de sociale partners stond geen voorstel voor wijziging van het ouderschapsverlof
89 | 36 | 200 | 90 | 20