Vlaamse Begroting


Door Fr d ric Winters en Jarne Reymenants Vlaamse Begroting begrip begroting financieel overzicht kosten en opbrengsten van komend jaar komende jaren specifiek project begroting bron www vlaanderen be Tot stand koming tot …Vlaams begrotingsevenwicht haalbaar tegen einde legislatuur Het tekort op de Vlaamse begroting smelt dankzij de hoge inflatie als sneeuw voor de zon Dat zeggen de Vlaamse sociale partners Voor de galopperende schuld blijft waakzaamheid gebodenWelkom bij de digitale Vlaamse begroting Deze tool biedt de Vlaamse begrotingsdocumenten digitaal aan en maakt ze makkelijker doorzoekbaar Waar de papieren documenten een statistisch gegeven zijn, kan de Vlaamse begroting via de navigatiestructuur bovenaan elk scherm vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordenBegroting Een begroting is een jaarlijkse schatting door de Vlaamse Regering van de ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest voor het volgende jaar Die schatting wordt in de vorm van twee ontwerpen van decreet ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement voorgelegdBenieuwd naar de Brusselse begroting voor 2022 Kom snel een kijkje Ons laatste jaarverslag is online Budget brussels een duidelijke en toegankelijke begroting Goed beheer betekent anticiperen Verneem de laatste rating door Standard amp Poor s Meer nieuws Idee nbusBegroting Met deze vormingswebsite wil het departement Financi n en Begroting een antwoord bieden op de talrijke begrotingstechnische vragen die haar bereiken en – daarmee samenhangend – op de vraag naar opleidingen, syllabi, … over de Vlaamse begrotingHet totaal aan vastleggingskredieten ingeschreven in de Vlaamse begroting voor 2022 voor alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid bedraagt afgerond 56, 5 miljard euro Dit is inclusief de eenmalige relanceprovisie van 4, 3 miljard …Meerjarenplan 2022 2025 Brussel maken we samen Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie VGC presenteert voor het eerst een strategisch meerjarenplan Dat ambitieuze plan brengt alle aspecten van het VGC beleid samen Het plan vertaalt de beleidskeuzes in concrete doelstellingen en acties voor de komende jarenDe Vlaamse Belastingdienst zorgt voor de inning van de Vlaamse belastingen en de fiscale controle eropVlaamse begroting profiteert van vastgoedboom De Vlaamse overheid heeft in 2022 een recordopbrengst van 3 miljard euro uit registratierechten genoteerd De hausse op de woningmarkt en de stijging van de vastgoedprijzen dragen bij tot een daling van het begrotingstekort HelpBEGROTING NEERLEGGINGSFORMULIER Jaarrapportering Vlaamse overheid in euro EUR Versie 2018 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht op de website van het Departement F amp B https handleidingboekhoudregels vlaanderen be of u neemt contact op via rechtspersonen fb vlaanderen bePersbericht 6 mei 2022 Het Vlaams ABVV zal zich de komende vier jaar specifiek focussen op wonen, de aanpak en factuur van huidige en komende crisissen en …VLAAMSE BEGROTING VOOR 2014 REKENHOF, NOVEMBER 2013 4 1 Macrobudgettaire aspecten 1 1 Economische groei en inflatieparameters Bij de opmaak van de initi le begroting 2014 ging de Vlaamse Regering uit van een econo mische groei van 1, 1 en een inflatie van 1, 3 , zoals geraamd door het Federaal Planbureau FPB op 5 september 2013Als begrotingsraadgever ondersteun en adviseer ik de Vlaamse minister van Financi n en Begroting teneinde de budgettaire impact van de beleidsplannen van de vakministers correct in te schatten, werk ik mee aan de opmaak en controle van de begroting alsook de interne controle op de begrotingsuitvoeringKabinet van de Vlaamse minister van Begroting , Financi n en Energie Koning Albert II laan 19, 11e v , 1210 Brussel T 02 552 67 00 kabinet turtelboom vlaanderen be 23 december 2014 Betreft Art 3 17 0 0 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014Statistieken uitgelicht Inflatie Ieder van ons kan vaststellen dat de prijzen bijna dagelijks vari ren Deze schommelingen worden gemeten aan de hand van de inflatie, die centraal staat in het monetaire beleid van de centrale banken Ontdek de …De eerste minister is het hoofd van de federale regering hij leidt de werkzaamheden en co rdineert ze Hij zit de ministerraad en het kernkabinet voor Hij vertegenwoordigt de regering in de wereld en bij de belangrijkste gouvernementele en niet gouvernementele instellingen Website van de eerste minister Lees het regeerakkoordVlaamse begroting gespijsd met 3 miljard euro dankzij boomende woningmarkt Close 66 Posted by 8 days ago Danku Vlaamse boomers voor het spijzen van de begroting 39 Reply Share Report Save Follow level 2 7 days agoVlaams minister van Financi n en Begroting , Wonen en Onroerend Erfgoed Koning Albert II laan 7, 7de verdieping, 1210 Brussel 02 552 66 00Beleidscel en Secretariaat van de Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Noordzee FINTO Kruidtuinlaan 50 60 6de verdieping 1000 BrusselVlaamse begroting klaar ‘Geen duurdere dienstencheques’ Duurdere dienstencheque om Vlaams begrotingsgat stukje dicht te rijden Duurdere dienstencheque om Vlaamse begrotingsgat stukje dicht te rijden Nieuwste begrotingscijfers meevaller voor De Croo amp coVlaamse Bib Web Awards 2010 Stem voor de website van Vlaamse Erfgoedbibliotheek 17 11 2010 Dit najaar organiseert de Bibliotheekschool van Gent de eerste Vlaamse Bib Web Awards Dit zijn awards voor verdienstelijke websites en toepassingen die uitgaan van de Vlaamse bibliotheek , documentatie en informatiesectorDe Vlaamse Begroting 2019 20180924 Begrotingsbrochure 2019 versie definitief 20180924 Begrotingsbrochure 2019 versie definitief Download 503 76 KBBelgische begroting Auteur Herman Matthijs Taal Nederlands Editie 1 Uitgever Antwerpen Luster, 2010 53 p ISBN 9789460580314 hardback Technische weergave Suggesties De essentie Herman Matthijs De multiculturele samenleving …DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING EN ENERGIE CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft Ontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2022 2030 1 INHOUDELIJK 1 1 Inleiding Vlaanderen moet de komende jaren grote stappen vooruit zetten om het energiesysteem koolstofarmer en duurzamer te makenPersbericht 6 mei 2022 Het Vlaams ABVV zal zich de komende vier jaar specifiek focussen op wonen, de aanpak en factuur van huidige en komende crisissen en …Voorstelling van het jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer over de EU begroting Lees verder Steunbetuiging aan het Parlement van Oekra ne Lees verder De Senaat neemt een resolutie aan over de Russische invasie in Oekra ne Evaluatie Belgische staatsstructuur Gemengde commissie debatteert over het tweekamerstelsel en onderzoektHet tweede kwartaal van 2020 kende een crimping van de economie met 9, 9 Snel daarna was een V vormig herstel te merken, maar Turkije heeft in het verleden vaak V vormig herstel gehad dat niet duurzaam blijkt te zijn In de 2 zware Covid jaren 2020 en 2022 heeft het toerisme een belangrijke bron van inkomsten voor Turkije zwaar te lijdenAls begrotingsraadgever ondersteun en adviseer ik de Vlaamse minister van Financi n en Begroting teneinde de budgettaire impact van de beleidsplannen van de vakministers correct in te schatten, werk ik mee aan de opmaak en controle van de begroting alsook de interne controle op de begrotingsuitvoeringGENT ANP Nederland en Belgi willen hun nauwe defensiesamenwerking uitbreiden met andere Europese landen Door meer en met meer landen samen op te …De psychiatrische verzorgingstehuizen mogen een opnemingsprijs aanreken voor elke zorggebruiker die ze opnemen Zorg en Gezondheid bepaalt hoeveel die opnemingsprijs bedraagt Een deel van die opnemingsprijs, betaalt de zorggebruiker zelf met een persoonlijke bijdrage Het grootste deel van de opname betaalt de zorggebruiker niet zelfInformatie Vlaanderen Email Forms Nieuwsbrief Vlaanderen Intern 30 01 indicates required Name Email Comment E mail Voornaam Naam EntiteitBEGROTING NEERLEGGINGSFORMULIER Jaarrapportering Vlaamse overheid in euro EUR Versie 2018 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht op de website van het Departement F amp B https handleidingboekhoudregels vlaanderen be of u neemt contact op via rechtspersonen fb vlaanderen beVlaamse Bib Web Awards 2010 Stem voor de website van Vlaamse Erfgoedbibliotheek 17 11 2010 Dit najaar organiseert de Bibliotheekschool van Gent de eerste Vlaamse Bib Web Awards Dit zijn awards voor verdienstelijke websites en toepassingen die uitgaan van de Vlaamse bibliotheek , documentatie en informatiesector02 563 03 00 info vgc be Praktisch Bereikbaar tijdens de kantooruren van maandag tot donderdag, van 9 tot 17 uur op vrijdag van 9 tot 16 uur Directie Directie Financi n, Begroting en Aankoop DienstBelgium be Informatie en diensten van de overheid Home Adressen en websites Vlaamse overheidsdiensten Departement Financi n en BegrotingBegroting 2022 Hierbij bieden wij u de begroting 2022 aan, inclusief de meerjarenraming 2022 2024 Als leidraad voor deze begroting hebben gediend het coalitieakkoord ‘Dynamisch continuerend en grensverleggend’ en de op 2 juli 2020 vastgestelde 1e Bestuursrapportage14 00 Commissie voor Algemene Zaken, Financi n amp Begroting en Stedelijk beleid wo 18 mei 9 30 Samenwerkingscommissie met de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en DierenwelzijnDe Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen VABN heeft als hoofdtaak om door middel van adviezen bij te dragen tot de verdere uitdieping van de boekhoudkundige principes en rapporteringsmaatregelen die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer DAB s en Vlaamse rechtspersonenDepartement Financi n en Begroting 25 09 2018 Prestatiebegroting wat, waarom en wanneer Departement Financi n en Begroting 25 09 2018 Toelichting Prestatiebegroting VP 19092018 TF Toelichting Prestatiebegroting VP 19092018 TF Download 1 62 MBVlaamse begroting doet het slechter dan verwacht nieuwe regering moet meteen op zoek naar 600 miljoen Close 39 Posted by Vlaams Brabant 2 years ago Archived Vlaamse begroting doet het slechter dan verwacht nieuwe regering moet meteen op …Er komt in Vlaanderen stilaan meer duidelijkheid over de tweede begrotingscontrole voor 2004 en de ontwerpbegroting voor 2005 Vlaams ABVV en ACV maakten een eerste beoordeling, in het besef dat de globale ruimte voor nieuw beleid in 2005 2006 sowieso beperkt is Er zijn ongetwijfeld een aantal positieve elementen Die worden echter overschaduwd door …Vlaamse Gemeenschap – Financi n amp Begroting Within the Department, the quot Dienst Business Intelligence is responsible for defining technical BI standards …De Vlaamse wetgeving die van toepassing is voor de vergroeningsmaatregelen BVR van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het …E n persoonlijk overzicht van alle overheidszaken Mijn Burgerprofiel verzamelt al uw offici le gegevens en uw overheidsadministratie Altijd beschikbaar wanneer u ze nodig hebt Wilt u voor de eerste keer aanmelden op Mijn Burgerprofiel Bekijk de video die u stap per stap begeleidtHet blijft dus afwachten op meer nieuws hierover vanuit deze Vlaamse regering of de volgende de inning van de Vlaamse gewestbelastingen loopt aanzienlijke vertraging op met gevolgen voor de begroting 2015 en vermoedelijk voor de begroting 2016 De SERV vraagt voorzichtig te zijn met de uitgaven die hier tegenover staanBBC Strategisch en financieel beleid Op deze pagina s vind je essenti le gegevens over de financi le situatie van de Vlaamse lokale besturen, mogelijkheden om zelf rapporten hierover samen te stellen n een nota quot BBC voor beginners quot ondersteunende documenten voor diegene die zich in BBC willen verdiepenBEGROTING NEERLEGGINGSFORMULIER Jaarrapportering Vlaamse overheid in euro EUR Versie 2018 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht op de website van het Departement F amp B https handleidingboekhoudregels vlaanderen be of u neemt contact op via rechtspersonen fb vlaanderen beIn totaal bedraagt de rente die Belgi betaalt op de schuld 3, 2 procent van het bruto binnenlands product quot Dus financieel gezien kost onze hoge staatsschuld vrij weinig Budgettair gezien zijn de risico s ook vrij beperkt aangezien er een groot stuk van de schuld, 35 procent in totaal, op lange termijn uitstaat quotPersbericht 6 mei 2022 Het Vlaams ABVV zal zich de komende vier jaar specifiek focussen op wonen, de aanpak en factuur van huidige en komende crisissen en …Als begrotingsraadgever ondersteun en adviseer ik de Vlaamse minister van Financi n en Begroting teneinde de budgettaire impact van de beleidsplannen van de vakministers correct in te schatten, werk ik mee aan de opmaak en controle van de begroting alsook de interne controle op de begrotingsuitvoeringDe begroting van de Vlaamse gemeenschap werkt met twee indexmechanismen Enerzijds maakt men gebruik van de zogenaamde indexprovisie en anderzijds wordt het klassieke indexeringmechanisme gebruikt Specifieke indexregimes zoals voor het Gemeentefonds werden niet meegenomen in voornoemde tabel maar zijn wel verwerkt in de globale oefening …Persbericht De Vlaamse regering beraadt zich momenteel over de opmaak van de Vlaamse begroting voor 2009 Daarbij wil ze 400 miljoen euro extra inzetten voor nieuw beleid in 2009 Het Vlaams ABVV is vragende partij voor koopkrachtversterkende maatregelen, maar wil vooral dat deze ten goede komen aan die groepen die het vandaag moeilijk hebben om de …De begroting voorziet in en machtigt alle verrichtingen met een financi le afwikkeling, die voor eigen rekening tot stand worden gebracht met derden Voor het jaar 2020 Voor het jaar 2019 Voor het jaar 2018 Raadpleeg website financen begroting brussels als je meer wilt weten met name de gewestbegrotingDe Vlaamse Begroting 2019 Partager Hide Metadata Metadata De Vlaamse Begroting 2019 Informations descriptives Titre De Vlaamse Begroting 2019 Type de mat riel Livre Sujet 432 Begroting Vlaamse Gemeenschap en Gewest Sujet E books Date de publication 2018De Vlaamse regering dient opnieuw een begroting in evenwicht in Minister president Geert Bourgeois bereikte vrijdagavond met zijn ploeg een akkoord over de begroting voor 2019 quot Deze regering heeft woord gehouden We gaan het laatste jaar van deze regeerperiode in met een ambitieuze Vlaamse begroting met forse budgetverhogingen en nieuwe investeringenVlaamse Bib Web Awards 2010 Stem voor de website van Vlaamse Erfgoedbibliotheek 17 11 2010 Dit najaar organiseert de Bibliotheekschool van Gent de eerste Vlaamse Bib Web Awards Dit zijn awards voor verdienstelijke websites en toepassingen die uitgaan van de Vlaamse bibliotheek , documentatie en informatiesectorHet Vlaamse Parlement besliste op 22 december 2017 om vanaf 1 januari 2018 de volgende wijzigingen inzake de milieuheffingen door te voeren Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018 gepubliceerd in staatsblad van 29 december 2017Dit is een lijst van ministers van Financi n en Begroting in de Vlaamse regering Op federaal niveau worden deze twee bevoegdheden vaak aan verschillende ministers toegekend, maar op Vlaams niveau is hier doorgaans dezelfde minister voor bevoegdDriekwart van de Vlaamse steun aan bedrijven is innovatiesteun, met toenemende aandacht voor ecologische projecten 24 januari 2022 Twee op de drie dossiers voor innovatiesteun zijn van kmo’s Ook het aandeel van steun voor ecologische projecten stijgt sterk, in 2019 ging het nog om 24, 5 miljoen euro steun, in 2022 al om 38 miljoen euroKies voor digitale dienstverlening De medewerkers van de Vlaamse Belastingdienst proberen u eerst zo goed mogelijk digitaal verder te helpen Wilt u toch persoonlijk langskomen Maak vooraleer u langs komt bij voorkeur een afspraak via de toepassing om zelf direct een afspraak te boeken of via het gratis telefoonnummer 1700 Kom alleen of maximaal met n andere …Het communicatiejaarverslag geeft inzicht in het algemene communicatiebeleid van de Vlaamse Regering en belicht de communicatie van de departementen en …Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Sven Gatz Brussels minister van Financi n, Begroting , Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel Maggie De Block Fractieleider Open Vld Federaal parlement Willem Frederik SchiltzStart Vlaams Belang in Beeld Nationale publicaties VB Magazine Uitgeverij Egmont Nationale mandatarissen Brussels parlement De Kamer Europees parlementOverslaan en naar de inhoud gaan Home Subsidies Bedrijfsvoering Beleid Voorlichting amp Infode vlaamse minister van binnenlands bestuur, bestuurszaken, inburgering en gelijke kansen de vlaamse minister van financi n en begroting , wonen en onroerend ergoed bijlage bij het besluit van de vlaamse regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het cre ren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden
81 | 51 | 52 | 129 | 9